Deep Water Horizon – a nightmare for Carl-Henric Svanberg / Deep Water Horizon – en mardröm för Carl-Henric Svanberg

Posted on April 29, 2010

3


When Carl-Henric Svanberg became chairman of BP the first journey he took in his new job was a visit to the oil platform Thunder Horse in the Gulf of Mexico. A childhood dream had been fulfilled. (See the blog on Carl-Henric Svanberg) That childhood dream has now morphed into a nightmare after the explosion of the Deep Water Horizon oil platform in the Gulf of Mexico. Today it was reported that 800,000 liters or 5,000 barrels of oil per day is leaking out 1,500 meters below the ocean surface. Yesterday, BP and Carl-Henric Svanberg reported that BP’s net profit during the first quarter of 2010 was 6 billion dollars. Presumably it has also been a dream to report gigantic profits after the year of losses at Ericsson. The question is whether that dream will now also be crushed.

A leak of 800,000 liters or 5,000 barrels per day sounds enormous but if one compares it with a wreaked supertanker with two million barrels of oil then it would take more than a year to equal the same volume. Every day around 25 supertankers are filled with oil that is then sent out onto the seven seas on shorter or longer journeys. It is almost more improbable that there will not be an accident than that an accident will happen now and then. One of the largest of the accidents has been the Exxon Valdez off Alaska’s coast – 42 million liters or 265,000 barrels. That is equivalent to about 50 days of leakage from the current open hole in the Gulf. Then there was the oil tanker Prestige that sank off the coast of Spain. At the time they estimated that 460,000 barrels leaked out and that is equivalent to nearly 100 days of continuous leakage in the Gulf. We can certainly hope that a supertanker with a full load never suffers complete wreckage.

President Obama’s decision to open new coastal areas for oil production has already met great opposition and the accident with the oil platform Deep Water Horizon will give new fuel to that debate.

(Swedish)

Då Carl-Henric Svanberg blev styrelseordförande för BP blev första resan i tjänsten ett besök på oljeplattformen Thunder Horse i Mexikanska Golfen, då gick en pojkdröm i uppfyllelse (se bloggen om Carl-Henric Svanberg). Den pojkdrömen har nu förvandlats till en mardröm då oljeplattformen Deep Water Horizon exploderade i Mexikanska Golfen. Idag meddelar man att det är 800.000 liter eller 5.000 fat olja om dagen som strömmar ut där nere 1500 meter under havsytan. Samtidigt rapporterade i går BP och Carl-Henric Svanberg att BP:s nettovinst under första kvartalet 2010 var 6 miljarder dollar. Förmodligen har det också varit en dröm att rapportera gigantiska vinster efter förlustår med Ericsson, frågan är om den drömmen också kommer att krossas.

Ett utsläpp på 800000 liter eller 5000 fat om dagen låter ofantligt mycket, men om man jämför med en havererad supertanker med 2 miljoner fat olja så skulle det ta mer än ett år innan man kom upp till samma volym. Varje dag fyller man cirka 25 supertankers med olja som sedan skickas ut på de sju haven för kortare eller längre resor. Det är nästan mer osannolikt att det inte skall hända en olycka än att det händer en olycka då och då. De största haverierna är Exxon Valdez utanför Alaskas kust, 42 miljoner liter eller 265.000 fat. Det motsvara ungefär 50 dagars utsläpp från dagens öppna hål i Golfen. Sedan har vi oljetanken Prestige som sjönk utanför Spaniens kust. Då beräknade man att 460.000 fat läckte ut och vi närmar oss 100 dagars kontinuerligt utsläpp i Golfen. Man får verkligen hoppas att en supertanker med full last aldrig får ett totalt haveri.

President Obamas beslut att öppna nya kuststräckor för oljeutvinning har redan mött stort motstånd och olyckan med oljeplattformen Deep Water Horizon kommer att ge nytt bränsle till debatten.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt