Peak Oil och katastrofen I Mexikanska Golfen

Posted on May 2, 2010

17


(English will come)

Deepwater Horizon brinner.

Då oljeplattformen Deepwater Horizon exploderade och sjönk till botten i Mexikanska Golfen hamnade oljan på nytt högst upp på mediernas nyhetsagenda. Självfallet blev det också en blogg på Aleklett’s Energy Mix.

Man kan också se kommentarer som kopplar ihop katastrofen med vår definition på Peak Oil: “The term Peak Oil refers to the maximum rate of the production of oil in any area under consideration, recognising that it is a finite natural resource, subject to depletion.”

Aftonbladet är Nordens största tidning och under “Ledare” kan vi läsa följande på Valborgsmässoafton:

”Oljebolagen måste borra djupt för att få tag på jordens sista åtkomliga droppar olja. Egentligen är det inte oljan som håller på att ta slut, det är den lättillgängliga oljan som sinar. I Kanada pågår ett annat desperat försök att utvinna olja ur oljesand. Det är precis som det låter, sand och lera som innehåller rester av råolja. Det krävs enorma resurser för att utvinna oljan ur sanden. Stora arealer mark måste grävas upp, all skog huggas ner och våtmarker dräneras. Om sanden ligger ytligt sker brytningen i stora dagbrott. Om oljesanden ligger djupare än 100 meter krävs kemikalier och ånga för att lösgöra oljan. Det här handlar inte om något kanadensiskt experiment utan om världens största energiprojekt. Det är skitigt, energislösande och desperat. Så länge oljebolagen tjänar pengar kommer de att utvinna olja, men ju svårare det blir desto dyrare blir oljan.”

För 7 år sedan publicerades världens första ”Peer-reviewed” artikel av Aleklett och Campbell i ”Minerals and Energy”, The peak and decline of world oil and gas production.

Där framkommer det mycket tydligt att det krävs stora mängder av produktion från just är ”Deep Water” om man skall nå 30 miljarder fat om året 2010, dvs den produktion som vi har idag. Oljesandens betydelse finns också med som ”heavy”. Det var just denna artikel som gjorde att OECD år 2007 gav mig i uppdrag att skriva en rapport om världens framtida oljeproduktion.

Ledaren i Aftonbladet avslutas så här: ”Det är inte bara klimatet som kräver nya färdsätt. Oljekrisen blir snart det främsta skälet för en omställning av trafiken. Forskarna diskuterar ”The oil peak”, det vill säga när brytpunkten infaller och det blir för dyrt att utvinna olja. Men det spelar ingen roll om det sker 2020 eller 2030. Det är snart och innan dess måste vi ändra vårt sätt att färdas.”

Först en liten rättelse, vi diskuterar inte ”The oil peak” utan ”Peak Oil” och det är enligt min åsikt en väsentlig skillnad. Uttrycket ”The Oil Peak” är kopplat till Hubbert modellen som är en metod att fördela en bestämd mängd olja enligt en statistisk modell. Med modellen lyckades King Hubbert 1956 beskriva USA:s framtida oljeproduktion, men när han senare försökte göra samma sak för världen blev det fel. Felet med Hubbertmodellen är att det inte finns parametrar som tar hänsyn till den fysikaliska verkligheten hos ett oljefält eller regioner med oljeproduktion. Man kan med modellen nå orealistiska höga ”peak” produktioner. Då vi i våra beräkningar tar hänsyn till ”depletion”, som finns med i definitionen av ”Peak Oil”, då behöver vi inte göra anpassningar till statistiska fördelningar. Hubbertmodellen kan vara bra att använda då man har begränsade kunskaper om ”depletion”, men man måste då alltid markera begränsningarna i beräkningarna.

Dagen innan ledaren i Aftonbladet hade jag skrivit min blogg om Deepwater Horizon och det ansvar som BP:s styrelseordförande Carl-Henric Svanberg borde ta. Aftonbladet kopplar på och ringer upp mig för en intervju. Rubriken blir ”Obama sätter press på Svanberg”

Man diskuterar också Carl-Henrics Svanbergs pojkdrömmar: “Jobbet som styrelseordförande på BP var en pojkdröm för Carl-Henric Svanberg. Men i takt med att oljan forsar ut i Mexikanska golfen rasar bolagets aktiekurs: börsvärdet har sjunkit med 140 miljarder kronor.”

Vad det gäller det faktum att han lämnade Ericsson för BP skriver man:
”Carl-Henric Svanberg kom från en sex år lång period som vd för Ericsson. Valet att byta bransch förvånade Kjell Aleklett, oljeanalytiker och professor på Uppsala universitet.
– Han lämnade en framtidsbransch för en i nerförsbacke. Han hade ingen egentlig kunskap om oljebranschen, och han har ingen chans i världen att lära sig det här på så kort tid. Jag har jobbat i tio år med olja och har fortfarande mycket att lära mig, säger Kjell Aleklett. ”

Vi läser vidare i artikeln:
Redan har miljontals liter olja läckt ut i Mexikanska golfen.
– Om utsläppet av Exxon Valdez 1989 motsvarade 50 dagars utsläpp är vi uppe i 7 dagar nu. Det är en bit kvar till mängderna i Alaska, men oljan läcker fortfarande. Det blir en kamp med tiden, säger Kjell Aleklett.
Medier världen över jagar nu Svanberg för en kommentar. Men han väljer än så länge att tiga.”

Och avslutningen:
”Den norska oljeanalytikern Thina Saltvedt, som jobbar på Nordea, tror att den svenske styrelseordförandens tystnad beror på att man ännu inte vet hur omfattande katastrofen kommer att bli.
– Men det är klart att det vore bra om han sade något, inte minst eftersom brist på information ger en osäkerhet som återspeglas på börsen, säger hon.
Thina Saltvedt undrar också vad BP kommer att svara på Obamas krav att oljebolaget ska betala för saneringen efter oljeläckan.
– Det är jag nog inte ensam om, säger hon.
Det är nu upp till bevis för Svanberg, menar Kjell Aleklett.
– Han måste uttala sig. Han måste visa vad som kännetecknar en stor ledare, säger han. ”

I går första maj ringde Dagens Nyheter (DN) och nu ville man istället diskutera vad katastrofen skulle innebära för bolaget BP: Rubriken blev “BP kommer inte att gå i konkurs”.

” Frågan som många kanske ställer sig är om BP har tillräckligt med ekonomiska muskler för att klara sig igenom den här oljekatastrofen?
– Vi pratar om en global oljejätte och jag tror att det ska till mycket mer än så för att bolaget skulle gå i konkurs, säger Kjell Aleklett som är fysikprofessor vid Uppsala universitet och bland annat forskar om globala energisystem.”

Några andra i oljebranschen har samma åsikt. Vidare:
” En konsekvens som olyckan med oljeplattformen “Deepwater Horizon” dock kan leda till är enligt Kjell Aleklett skärpta säkerhetskrav på bolagen från myndighetshåll.
– Men ökade restriktioner kan i sin tur begränsa utbudet och leda till högre priser, säger Anne Gjøen.
Olja produceras i dag på land, i kustnära regioner och på djupt vatten.
– När det händer någonting på djupt vatten blir det genast en väldigt besvärlig situation, nu ser vi tydligt vilka problem som kan uppstå när olyckan är framme. Allt det här beror på att vår livsstil pressar efterfrågan samtidigt som faktum är att oljan på land har nått maximal produktion och nu stadigt minskar, säger Kjell Aleklett.”

Detta var några exempel på medias nya intresse för olja och där jag själv varit inblandad . En sökning på nätet och du har många timmars läsning. Det är underligt att det alltid måste till en katastrof innan medierna tar till sig en fråga fastän vi som forskare redan 2003 visade att det kommer att bli problem. Då ASPO, the Association for the Study of Peak Oil and Gas, bildade 2002 så var vår motivering att vi ville föra upp Peak Oil på dagordningen. Diskussionen pågår runt om i världen (en sökning på ”Peak Oil” gav just nu 1.470.000 träffar), men väldigt få politiska initiativ och vi kan med rätta säga att man inte tar sitt ansvar. Frågan är om det nu finns en möjlighet för oss att föra upp Peak Oil till en global politisk fråga?

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt