Hur länge räcker kolet?

Posted on May 14, 2010

5


Klotet är ett program som sänds i Sveriges Radio i P1 onsdagar kl 13.20, med repris torsdagar kl 19.03 och natt mot fredag kl 01.03. Du kan också lyssna till programmen direkt från Klotets hemsida. I veckans sändning handlade ett av inslagen om Sydafrikas satsning på kolkraft och ni kan lyssna till inslaget eller läsa sammanfattningen.
SR:s sammanfattning, Margareta Svensson, Johannesburg:

Ett av världens största kolkraftverk byggs i Sydafrika. Världsbanken finansierar- trots internationell kritik
(Publicerat: onsdag 12 maj kl 13:24)

Byggandet av den nya kolkraftsanläggningen Medupi i ett område med känsliga naturvärden, är en eftergift åt något som är viktigare, nämligen att landet får tillräckligt med energi.
Så resonerade både Sydafrika och Världsbanken inför beslutet att låna ut motsvarande 30 miljarder kronor för att bygga ett av världens största kolkraftverk, trots internationella protester. Att ANC-regeringen dessutom äger andelar i ett av de inblandade företagen, det förbisågs också.
I närområdet planeras också en anläggning för Sydafrikas största koldioxidbov nämligen Sasol som förädlar kol till flytande bränsle.

Trots att el är en bristvara – så har den i Sydafrika setts som en självklar och oändlig resurs – och billig el är en anledning till att många utländska energikrävande industrier har etablerat sig här.

Ett kolkraftverk har en livstid på ungefär 40 år, men de befintliga kolkraftverken är energikrävande och gamla och de tunga koltransporterna sliter ner landets vägar.

Idag kommer 90 procent av Sydafrikas energi från kolkraft. 75 procent av landet har elektricitet nu, men behovet av el beräknas växa mer tillgången och inte ens Medupianläggningen kommer att räcka till om några år.
Elpriset höjs med 25% för att bekosta byggandet

Medan Sydafrika fortsätter att diskutera vem som ska få bygga nästa kärnkraftverk, så har energibolaget Eskom beslutat om en höjning av elpriset med 25 procent per år under de närmaste tre åren, för att delbekosta byggandet av Medupi-anläggningen.

Det är en chock för många fattiga och arbetslösa, som troligen kommer att fortsätta stjäla el, men det är en chock också för mindre företag.
Större industrier har däremot inte klagat lika högljutt och det spekuleras i om de kan ha kommit överens om specialavtal.

Regeringens nuvarande mål är att hela 10.000 gigawatttimmar ska genereras ur alternativa energikällor till år 2013, men det sker ingen kontroll av hur det målet efterlevs. Frågan är vilka mål som den nya nationella planeringskommissionen kommer att sätta upp.

Däremot pratas det allt mer om alternativa och mer kostnadseffektiva energikällor nu – särskilt om solpaneler. Det borde kunna bli lönsamt, eftersom solen skiner i Sydafrika året om..

I Världsbankens godkännade av finansieringen av kolkraftverket i Medupi, ingår också byggandet av 100 megawattimmar solpaneler och lika mycket energi från ett vindkraftverk – det kommer att bli Sydafrikas hittills största investering i förnyelsebar energi.

Tre timmar innan programmet sändes kom Johan Bergendoeff, journalist för Klotet, till Ångströmlaboratoriet för att göra en inspelning om kolet i Sydafrika. Totalt blev det ett inslag på 4 minuter och 14 sekunder och inslaget har fått en egen sida på Klotet (gå till sidan).

Rubriken blev ”Hur länge räcker kolet?” och den sammanfattande texten lyder:

Fysikprofessorn Kjell Aleklett och hans forskargrupp vid Uppsala universitet har varit mycket produktiva under senaste året [kommentar KA: Skall vara de senaste två åren och här är hemsidan för publikationerna ] och publicerat 15 studier i rasande fart i olika vetenskapliga tidskrifter. Deras forskning handlar om hur mycket brytvärt kol, olja och naturgas det finns kvar i världen och deras siffror är inte lika alarmerande som FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport. Å andra sidan, så tyder deras siffror på att det är mycket bråttom att hitta alternativa energikällor eftersom de anser att oljetoppen, den så kallade Peak Oil, infaller redan i år [Kommentar KA: Mer exakt sa vi att Peak Oil var redan 2008 eller kommer om något år om produktionen i Irak kommer igång, artikeln ”Peak of the Oil Age”].

– Syadafrika har brutit kol i mer än 100 år och därmed utarmat de mest lättbrutna kolfyndigheterna, säger Mikael Höök som doktorerar på världens kolreserver vid Uppsala universitet.
– Det finns kol kvar där, men det blir svårare och dyrare att bryta framöver. Fast Sydafrika har bara lite olja och naturgas, så man satsar ändå på kol trots att det blir dyrare framöver att utvinna. Men man kommer vara tvungna att satsa på förnyelsebara bränslen också, om inte annat på grund av det internationella trycket att minska sina koldioxidutsläpp.
— Ni har mätt hur mycket fossila bränslen det finns kvar i världen och kommit fram till siffror som är mycket lägre än IPCC:s, vad ska man dra för slutsats av det?
– Vi har mätt hur stor kranen är, dvs hur mycket kan man producera av de reserver som finns i världen, säger professor Kjell Aleklett. IPCC har använt ett överdrivet optimistiskt synsätt på världens fossila reserver i sina framtidsscenarior. Det blir inte så stora utsläpp framöver som IPCC hittills beräknat och det här är ju alldeles ny kunskap som man nu bör föra in i framtida beräkningar. [Kommentar KA: De produktionsvolymer per år som IPCC använder i en del av deras scenarier är inte realistiska. Man har använt en alldeles för stor kran. Det faktum att det krävs stora reserver för att producera stora volymer 2100 har man också glömt att ta hänsyn till.]
– Men det finns ju andra uppskattningar som talar om att kolet på jorden räcker i hundratals år.
– Folk har inte tittat ordentligt på naturvetenskaplig och geologisk data, utan bara gjort ekonomiska beräkningar, hävdar Mikael Höök. Vi har tittat på utvinningsbarheten som påverkas av investeringsekonomin och tillstånd. Till exempel i USA så ligger stora kolfyndigheter i nationalparker. Kolet finns rent geologiskt, men får inte brytas utan att riva upp en massa miljölagar.
Aleklett och Höök poängterar att deras beräkningar av världens kvarvarande reserver av fossila bränslen manar till stor skyndsamhet att ställa om till andra energikällor. Peak oil infaller troligen redan under 2010 enligt deras beräkningar. Och de motsäger inte på något vis IPCCs slutsatser om att den globala uppvärmning vi nu ser är orsakad av mänskliga växthusgasutsläpp, de hävdar bara att det inte finns fossila bränslen kvar på jorden för att nå de värsta temperaturökningar som IPCC förutspår.

Det är nu mer än två månad sedan vi publicerade vår artikel (read peer-reviewed article) som visade att IPCC:s utsläppsscenarier från år 2000, samma scenarier som använts av världens klimatforskare för att beräkna framtidens temperaturökningar, inte kan bli verklighet. Vi har också informerat om detta internationellt på Energy Bulletin. Det som förvånar mig mest är att inte en enda journalist runt om i världen tycker att detta är intressant. Jag tror inte att man fattar magnituden av våra forskningsresultat. Kanske kan detta inslag i Klotet öppna ögonen hos någon, om inte så måste man sätta ett stort frågetecken bakom världens journalister (E-mail kjell.aleklett@fysast.uu.se, mobiltelefon: +46 70 425 0604).

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt