The 5th Global YES Summit – Rework the World (2)

Posted on June 5, 2010

0


The train journey up to Leksand became, in a real way, the beginning of the conference. By chance, I wound up sitting next to representatives of the Department of Foreign Affairs that is one of the main sponsors of “The 5th Global YES Summit”. YES stands for “Youth Entrepreneurship and Sustainability. When I looked around the carriage there was luggage everywhere and everywhere one could see smiling, enthusiastic young people speaking all languages imaginable. There was no doubt that this was the train to the conference. At around 2 PM we arrived in Borlänge and it was time to change trains. The platform was filled with expectant youth, the middle aged and we who have passed 55 years – an age threshold that is often used to classify the older population in Sweden. When the smaller train to Leksand arrived I realized that it would become full but I was fortunate in that the doors to one of the wagons opened just where I stood waiting so I could just climb on and take a seat. When everyone had boarded the train it was clear that many would have to stand up on the journey up to Leksand.

Those responsible for organizing “The 5th Global YES Summit” are the Tällberg Foundation and when opening the summit we were welcomed by Poonam Ahluwalia, the President of YES USA and Carl Mossfeldt, the Executive Vice President of the Tällberg Foundation. Besides the approximately 1,700 of us that attended there were an additional 800 people around the world that participated via the internet. Those of you who want to experience the ambience in Leksand kan see everything that happened during the plenary session via the homepage of the Tällberg Foundation. I will only mention some of those that were present.

The first main speaker was Mary Robinsson, the former president of Ireland who is, among other things, a member of Nelson Mandela’s organization “The Elders”. This time she was representing “Realizing Rights”. She said that she had just returned from a meeting with “The Elders” and that they had mainly discussed the situation in Gaza. She said that we must reintroduce justice for those one and a half million people who live in Gaza. She fully supported the attempt to take in aid to Gaza by boat and she challenged everyone to do all they could to bring about change in Gaza.

During their meeting in Johannesburg, The Elders has also met 80 young Africans from 12 nations in Africa. They had divided themselves up into various groups and had had round table discussions on how they would create employment for today’s youth. We often hear that our youth are our future, but the reality is that they already exist all around us and that they are part of our reality today. The youth of Africa pointed out that they are, in reality, not poor but actually rich but that the leaders of the African nations did not have the ability to take care of this wealth. It was, in fact, just this that Kristofer Jakobsson showed in his thesis work on Sub Saharan Africa. The energy resources that are needed to break out of poverty in Africa exist there, but the resources are shipped out from the continent so that other parts of the world can live a better life that one can in Africa.

She also discussed our human rights and, with YES in mind, our right to have employment. To conclude, Mary Robinson discussed the fact that FIFA had required South Africa to stop any street trade that was not sponsored by FIFA. At the end she also discussed oil’s significance for Africa and how important mobile telephones are for the future. Look for her speech and listen if these are questions that interest you. It was a very inspiring presentation. (Mary Robinsson comes in at the end of part 1)

There are two more presentations that I want to mention from the opening day and they are by Professor Rosling, who discussed tomorrow’s youth and how many will exist on Earth, (go to presentation)and my good friend John D Liu from Beijing who once again showed that one can rehabilitate eco function systems by using knowledge about the nature. (John make his presentation in the last third of this section)

Those are two additional presentations to watch.

(Swedish)

Tågresan upp till Leksand blev på ett påtagligt sätt en början på konferensen. Av en slump hamnade jag jämte representanter från utrikesdepartementet, som är en av de stora sponsorerna till ”The 5th YES Summit”, och YES står för Youth Entrepreneuship and Sustainability. Då jag tittade mig runt omkring i vangen så stod det resväskor överallt och överallt såg man leende entusiastiska ungdomar som pratade alla tänkbara språk, det fanns ingen tvekan om att detta var tåget till konferensen. Vid tvåtiden kom vi fram till Borlänge och det var dags att byta tåg. Perongen fylldes av förväntansfulla ungdomar, medelålders och vi som passerat 55 år, en åldersgräns som ofta används då vi delar upp befolkningen i Sverige. Då det mindre tåget till Leksand anlände insåg jag att det skulle bli fullt, men till min lycka öppnades dörren till en av vagnarna just där jag stod och väntade och det var bara att stiga på och ta plats. Då alla kommit på tåget visade det sig mycket riktigt att många fick stå upp på resan upp till Leksand.

Ansvariga för genomförandet av ”The 5Th Global YES Summit” är Tällberg Foundation och vi välkomnades av Poonam Ahluwalia, president YES USA, och Carl Mossfeldt, Executive Vice President för Tällberg Foundation. Förutom vi ca 1700 som var där fanns det ytterligare 800 personer runt om i världen som var med oss via webben. Ni som vill uppleva stämningen i Leksand kan via hemsidan för Tällberg Foundation vara med oss på nytt och se allt som hände under plenarsessionen, jag kommer bara att nämna några få framträdanden.

Först huvudtalare var Mary Robinsson, före detta president för Irland, medlem i Nelson Mandelas organisation ”The Elders”, mm. Nu representer hon Realizing Rights. Hon berättade att hon just kommit tillbaka från ett möte med ”The Elders”, och att man framförallt hade diskuterat situationen i Gaza. Hon menade att vi måste återskapa rättvisa för de en och en halv miljoner personer som bor i Gaza. Aktionen att med båt försöka föra in förnödenheter till Gaza fick hennes fulla stöd och hon uppmanade alla att göra allt man kunde för att åstakomma en förändring i Gaza.

”The Elders” hade också under mötet i Johannesburg träffat 80 unga afrikaner från 12 olika länder i Afrika. Man hade delat upp sig i olika grupper och haft rundabordsdiskussioner om hur man skulle skapa jobb för dagens ungdomar. Vi hör ofta att våra ungdomar är vår framtid, men verkligheten är att de finns här nu runt omkring os och att de tillhör vår verklighet idag. Ungdomarna i Afrika poängterade att man i själva verket inte var fattiga utan att man är rika, men att ledarna för länderna inte hade förmåga att ta vara på denna rikedom. Det var faktiskt just detta som Kristofer Jakobsson visade i sitt examensarbete om Sub Sahara Afrika. De energiresurser som behövs för att bryta fattigdomen i Afrika finns där, men resurserna skeppas ut från kontinenten så att andra delar av världen kan leva ett bättre liv än vad man kan göra i Afrika.

Hon diskuterade också våra mänskliga rättigheter och med tanke på YES vår rättighet att ha ett arbete. Avslutningsvis diskuterade Mary Robinsson det faktum att FIFA hade krävt att Sydafrika skulle avlägsna gatuhandel som inte sponsrade FIFA. Till slut diskuterade hon även oljans betydelse i Afrika och hur betydelsefull mobiltelefonen är för framtiden. Sök upp hennes tal och lyssna om detta är frågor som intresserar dig. Det är ett mycket inspirerande föredrag.

Det finns ytterligare två föredrag som jag vill nämna från inledningsdagen och det är professor Hans Rosling, som diskuterade morgondagens ungdomar, hur många skall vi bli på jorden och min gode vän John D Liu från Beijing som än en ngång visade att man kan ändra förutsättningarna om man arbetade med naturen. Ytterligare två föredrag att titta på.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt