The 5th Global YES Summit – Rework the World (3)

Posted on June 7, 2010

2


For me, day 2 of The 5th Global YES Summit followed the energy line. The morning offered three sessions under the following headings (Video on demand):

1. The context: What world to rework?
2. The openings: Where are the opportunities?

3. Realities on the ground: Global pressures, local conflicts

Every session was interesting and, in terms of the connection to energy, the importance of systems thinking was highlighted. One contribution was very much connected with oil – it was about oil spills in the Niger delta in Nigeria. Hafsat Abiola-Castello is from that area and she painted a very colourful picture. It can be found within the recording of the third session but I have also uploaded my recording of it onto YouTube. For the Mexican Gulf oil spill BP has promised to pay the costs of the clean up. It is time for Shell to come forward and do the same for the spills in the Niger delta. Hafsat Abiola-Castello cited John Vidal of The Guardian who is doing a great job fighting for the poor in the Niger delta. The rest of the world’s journalists should do the same. (Hafsat Abiola-Castello on YouTube).

In the afternoon there were five parallel sessions one could follow and energy was one of these. (Program for the energy session). I was happy that the organizers had invited me to summarise the session and it was with excitement that I took a seat in the Arena. The fact that we were in the Arena meant that they recorded the entire session and you can all watch the presentations and hear the summary that I tried to make. The intention behind these sessions was to present real energy projects and several of the leaders for the projects were young businesspeople. (Video on demand)(Video on demand):

We heard about projects for the poor in India and on solar collectors that focused the sun’s rays so that one could cook meat in western China without needing to burn scavenged wood that makes pollution that is damaging for people’s health and the environment. From Rwanda came a presentation on a generator that one powers by “cycling” and that can charge mobile phones and similar equipment. The last presentation was about solar energy systems in Bangladesh. From a global perspective it is obvious that these projects contribute only the tiniest amount of energy but for the world’s poor these projects are enormously important. I will return to this in my summary.

To the panel came Ola Alterå, (the undersecretary of state to the Minister for Energy Maud Olofsson) and Ragnvald Naero from Statkraft of Norway. The first to comment on the presented projects was Ragnvald Naero. He gave them a pat on the back but not much more. Ola Alterå also gave them a pat on the back and asserted that there is sufficient energy for the presented projects and that, in practice, there is no problem with financing them since they are quite cheap. Then he slid into how wonderful Sweden is in terms of renewable energy. Anders Wijkman asked why Sweden donated so little to developing nations in terms of energy projects and the response was quite unclear but I nevertheless understood it as a yes to increased contributions.

The public was then allowed to participate and a lively debate followed. Before my summary Ragnval Naero from Statkraft was given the opportunity to tell us about Norway’s investment in osmotic electricity production. This is a very interesting project and I recommend that you examine it on the internet.

In my summary I asserted once again that it is access to energy that is decisive for our future. We had been shown evidence that small energy flows can change conditions for a great many in the world and we can also state that renewable energy can be decisive. Energy from the sun, from wind and from waves costs nothing and it is very well suited to the world’s poor – the problem is to find the right way to harvest the energy. It may be that the energy efficient systems that the developing world needs can be replaced by significantly cheaper systems that are a little less efficient. In conclusion I noted that Peak Oil means that kerosene will not be part of our future and that oil costs will lay claim to an increased fraction of the GDP of the poorer nations.

Later in the evening it was time for my presentation and I was happy that the general director of the Energy Authority, Tomas Kårberg came and listened. In my first commentary on The 5th Global YES Summit you can find my summary of the presentation. It makes a big difference to get an hour to explain our research compared to only 30 minutes and I can now state that with an hour at my disposal I was able to get the message through. I have never received such extended applause for a presentation. My good friend John Liu held the video camera during my presentation and it is my intention that the film will be edited and made available online. The slides from my presentation will also be made available on the internet. (Download presentation)

(Swedish)

Dag 2 av The 5th Global YES Summit blev för min del energispåret, men förmiddagen bjöd på tre avdelningar under rubrikerna (Video on demand):

1. The context: What world to rework?
2. The openings: Where are the opportunitirs?
3. Realities on the ground: Global pressures, local conflicts

Varje avdelning är intressant och vad det gäller koppling till energi så poängterades vikten av systemtänkande. Ett inlägg hörde verkligen ihop med olja och det gällde oljeutsläpp i det Nigerdeltat i Nigeria. Hafsat Abiola-Castello är från detta område och hon målade upp en mycket färgstark berättelse. Den finns inbäddad i den tredje avdelningen men jag har också lagt ut min egen inspelning på TouTube. Vad det gäller Mexikanska Golfen har BP lovat att stå för kostnaderna för uppröjningen. Det är dags att Shell ställer sig upp och gör det samma för utsläppen i Nigerdeltat. Hafsat Abiola-Castello citerade John Vidal, The Guardian, som kämpar förtjänstfullt för de fattiga i Nigerdeltat, journalister runt om i världen bör göra det samma. (Hafsat Abiola-Castello on YouTube)

På eftermiddagen fanns det fem spår att följa och energi var ett av dessa (Program for the energy session). Till min glädje hade organisatörerna bett mig att sammanfatta sessionen och det var med spänning som jag bänkade mig i Arenan. Det faktum att vi var i Arenan medförde att man spelade in hela sessionen och ni kan alla följa presentationerna och ta del av den sammanfattning som jag försökte göra. Tanken bakom sessionen var att presentera verkliga energiprojekt och flera av ledarna för projekten var unga företagare. (Video on demand)

Vi fick höra om projekt för de fattigaste i Indien, om solfångare som fokuserade solstrålarna så att man skall kunna koka mat i västra Kina utan att använda insamlad ved som ger föroreningar skadliga för hälsa och miljö, från Rwanda presenterades en generator som man driver genom att ”cykla” och som kan ladda upp mobiltelefoner och liknande utrustning, och det sista inlägget behandlade solenergisystem i Bangladesh. Ur ett globalt perspektiv är det självklart att dessa projekt bidrar med ofantligt lite energi, men för världens fattiga är dessa projekt enormt viktiga. Jag återkommer till detta i min sammanfattning.

Panelen utökades med Ola Alterå, statssekreterare till energiminister Maud Olofsson, och Ragnvald Naero, Statkraft, Norway och först ut att kommentera de presenterade projekten var Ragnvald Naero. Det blev en klapp på axeln men inte så mycket mer. Ola Alterå gav också en klapp på axeln och konstaterade att det fanns tillräckligt med energi för presenterade projekt och att det i praktiken inte var något problem med finnanser då de är ganska billiga. Sedan gled han in på hur bra Sverige är vad det gäller förnybar energi. Anders Wijkman frågade varför Sverige lämnade så lite bidrag till utvecklingsländerna i form av energiprojekt och svaret blev ganska suddigt men jag uppfattade ändå det som ett ja till ökad satsning.

Publiken släpptes in och en livlig debatt följde. Innan min sammanfattning fick Ragnvald Naero från Statkraft möjlighet att berätta om Norges satsning på osmotisk elproduktion. Ett mycket intressant projekt som jag rekommenderar att ni studerar på lämpliga hemsidor.

I min sammanfattning konstaterade jag på nytt att det är tillgång till energi som är avgörande för vår framtid. Vi fick exempel på att det är små energiflöden som kan ändra villkoren för väldigt många i världen och vi kan också konstatera att förnybar energi kan bli avgörande. Energi från solen, från vind och vågor kostar inget och det passar väldigt bra för världens fattiga, problemet är att hitta rätt sätt att skörda energin. Det kan vara så att de energieffektiva system som den utvecklade världen kräver kan ersättas med betydligt billigare lite mindre effektiva system som är betydligt billigare. Avslutningsvis markerade jag att Peak Oil medför att Karossen inte tillhör framtiden och att oljekostnader upptar en större del av de fattiga ländernas BNP.

Senare på kvällen var det dags för mitt föredrag och till min glädje kom Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kårberg och lyssnade. I min första kommentar till The 5th Global YES Summit finns min sammanfattning till föredraget. Det är en stor skillnad att få en timma att förklara vår forskning jämfört med 30 minuter och jag kan nu konstatera att med en timma till förfogande finns det möjlighet att få fram budskapet. Jag har tidigare aldrig fått en längre applåd för ett föredrag. Min gode vän John Liu höll i videokameran under mitt föredrag och det är meningen att filmen skall bearbetas och göras tillgänglig. Presentationen kommer också att läggas ut. (Download presentation)

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt