“Unique research meeting on the radio program The Globe. Climate and dwindling oil” / ”Unikt forskarmöte i Klotet. Klimat och sinande olja.”

Posted on June 10, 2010

4


Johan Rockström, Marie-Louise Kristola, Karl Hallding, Kjell Aleklett and Henrietta Palmer after The Globe’s broadcast from SEI.

Yesterday there was a symposium on Climate and Peak Oil at the Royal Swedish Academy of Sciences where Professor Johan Rockström presented the current situation in climate research and I discussed Peak Oil and the importance of energy for the global well-being equation. A recording of the program will soon be available on the internet.

Immediately after the symposium there was a live broadcast on the Swedish radio program The Globe and I think it went well. Johan Rockström, Swede of the Year 2009, has now taken an interest in our research and he said, “That which is so incredibly important and is the page to which we now turn is a scientific page. Thanks to Kjell’s very well respected international research there is now evidence that we are approaching a resource crisis on the fossil fuel front. At SEI (Stockholm Environment Institute) we are gathering research evidence which also indicates that the risks on the climate front are much greater than we have previously seen. This is leading to a new drama around the climate issue since oil is the key to our welfare. So how will we manage this transition?

I think that you that understand Swedish should listen to The Globe program. We hope that this will be the historic turning point in the climate debate, the turning point that we hoped for as far back as 2003 when we presented our first report. (Listen to The Globe [in Swedish])

(Swedish)

Igår var det ett seminarium om klimat och Peak Oil på Kungliga vetenskapsakademin där professor Johan Rockström presenterade dagsläget i klimatforskningen och där jag diskuterade Peak Oil och energins betydelse för den globala välfärden. Man skall i en nära framtid lägga ut seminarierna på nätet.

Direkt efter seminariet blev det direktsändning i radioprogrammet Klotet och jag tycker att det blev ett bra inlägg. Johan Rockström, årets svensk 2009, har nu tagit till sig vår forskning och han säger: ”Det som är så oerhört viktigt och det blad som vi nu vänder är ett vetenskapligt blad. Nu finns det tack vare Kjells oerhört välrenommerade internationella forskning belägg för att vi närmar oss en resurskris på den fossila fronten och vi samlar på SEI forskningen där vi också pekar på att riskmönstret vad det gäller klimateffekten är mycket större än vad vi tidigare sett. Det här leder till ett nytt drama kring klimatproblematiken i och med att oljan är nyckeln till välfärd. Så hur ska vi klara den här övergången?”

Jag tycker att ni skall lyssna på Klotet. Vi hoppas att detta skall bli den historiska vändpunkten i klimatdebatten, den vändpunkt som vi hoppades på redan 2003 då vi presenterade vår första rapport. (Lyssna på Klotet)

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt