Questions and answers about Hayward and Svanberg / Frågor och svar om Hayward och Svanberg

Posted on June 24, 2010

0


(Swedish below)

During a car trip from Trondheim in Norway to Östersund in Sweden a journalist from Aftonbladet [a Swedish tabloid newspaper] Erika Rydberg rang at 1.30 PM and asked me if I had heard that BP’s CEO Tony Hayward had been sacked. I had not listened to any news so this was naturally a surprise. From this perspective we discussed Carl-Henric Svanberg’s future and participation in the decision and the discussion became an article with the title “Svanberg not affected by CEO-dismissal”

It has now become apparent that it was only responsibility for activities concerning Deepwater Horizon that Hayward has been forced to give up. The answers to the questions from Erika Rydberg would presumably have been a little different if I had known the whole truth but in terms of Svanberg’s role they are presumably not completely in error.

First my comments about what had happened – that (according to the jounalist) Hayward had been sacked as CEO:

– Something had to be done. But since Svanberg does not have anything to do with operations he cannot be blamed in the same way.

What role do you think Svanberg has played in the decision to dismiss Hayward?

– Svanberg came to the game later than Hayward so he has not chosen the current CEO. There is no direct connection between the two. It is the board’s role to appoint a new CEO even if there are presumably people on the board that have been responsible. But as chairman of the board Svanberg is naturally responsible for the decision.

What does the decision to dismiss Hayward mean for Svanberg’s position?

– I do not think that anyone on the board is secure. Now is certainly the time that his ability to lead the company will be tested. If he is a strong leader then I think he will manage it, says Kjell Aleklett.

Shareholders decide

Many British pension funds have invested large sums in BP. Britain’s government has made it clear that it sees it as important that BP remains financially stable. Svanberg’s future will depend on the shareholders.

– It is the shareholders that have all the power, says Kjell Aleklett

(Swedish)

Under en bilresa från Trondheim i Norge till Östersund ringer Aftonbladets journalist Erika Rydberg vid halv två tiden och frågar mig om jag hört att BP:s VD Tony Hayward fått sparken som VD för BP. Jag hade inte lyssnat till några nyheter så det var naturligtvis en stor nyhet. Utifrån detta perspektivet diskuterade vi Carl-Henric Svanbergs framtid och delaktighet i beslutet och det blev en artikel med rubriken ”Svanberg påverkas inte av VD-petningen” (läs i Aftonbladet).

Nu visade det sig att det bara var ansvaret för verksamheten runt Deepwater Horizon som Hayward tvingats att lämna ifrån sig. Svaren på frågorna från Erika Rydberg hade förmodligen varit lite annorlunda om jag vetat hela sanningen, men vad det gäller Svanbergs roll är det förmodligen inte helt fel svar.

Frågor och svar:

Först min kommentar till det inträffade, enligt journalisten att Hayward fått sparken som VD:

– Det krävdes att någonting skedde. Men eftersom Svanberg inte har att göra med driftsledningen, så kan Svanberg inte belastas på samma sätt, säger Kjell Aleklett.

Vilken roll tror du Svanberg har haft i beslutet att peta Hayward?

– Svanberg kom in i leken senare än Hayward, så han har inte valt den vd som sitter nu. Det finns ingen direkt koppling mellan de två. Det är styrelsens roll att tillsätta en ny vd, även om det förmodligen finns fler personer i styrelsen som varit drivande. Men som styrelseordförande är han givetvis ansvarig för beslutet.

Vad innebär beslutet att peta Hayward för Svanbergs position?

– Jag tror inte att någon i styrelsen sitter säkert. Det är väl nu som han testas som företagsledare. Är han en stark ledare så klarar han det här, säger Kjell Aleklett.

Aktieägarna avgör

Flera brittiska pensionsfonder har satsat stort i BP. Storbritanniens regering har gjort klart att den ser som viktigt att BP:s förblir finansiellt stabilt. Svanbergs framtid kommer att hänga på aktieägarna.

– Det är aktieägarna som har hela makten, säger Kjell Aleklett.

Posted in: Dagsaktuellt