Large oil find in the North sea / Stort oljefynd i Nordsjön

Posted on June 29, 2010

3


(Swedish below)

Under the headline “Large Oil Find in the North Sea” Dagens Nyheter [Sweden’s largest broadsheet newspaper] describes the largest discovery that has been made in the United Kingdom since 2001 (read a similar article from the BBC). They estimate that the field contains 300 million barrels of oil. Compared with the 30,000 million barrels that the world consumes every year it is only one percent of yearly consumption or sufficient oil for 3 days, 13 hours and 26 minutes. During the period 2001-2009 the UK has pumped up more than 10 times as much as the new find.

Very large fields are called “giant fields” and the size threshold for this title is 500 million barrels. In the oil industry they are happy if they find a field of over 100 million barrels since such finds are very profitable. This oilfield named “Catcher” cannot in any way hinder the ongoing decline of production in the North Sea and, according to our calculations, we estimate that they will find fields of this size now and then.

(Swedish)

Med rubriken ”Stort oljefynd i Nordsjön” berättar Dagens Nyheter om det största fyndet som man gjort i Storbritannien sedan 2001 (läs artikel). Man beräknar att fältet innehåller 300 miljoner fat olja. Jämfört med de 30000 miljoner fat som världen konsumerar varje år är det bara en procent av årskonsumtionen eller olja för 3 dagar 13 timmar och 26 minuter. Under perioden 2001 – 2009 har man pumpat upp mer än 10 gånger så mycket som det nya fyndet.

Riktigt stora fält kallas för gigantfält och gränsen går vi 500 miljoner fat. Inom oljebranschen är man idag glada om man hittar fät över 100 miljoner fat då sådana fynd är mycket lönsamma. Oljefältet Catcher kan på inget sätt hindra den pågående nedgången av produktionen i Nordsjön och vad det gäller våra beräkningar räknar vi med att man skall hitta fält av denna storlek då och då.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt