Almedalen: Ut med fossil energi och in med fossilfritt

Posted on July 1, 2010

2


(Just in Swedish)

Almedalen: 5 juli 2010 klockan 15:30 – 18:00
Typ av arrangemang:Debatt
Ämnesområde:Energi
Plats:Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3 Platsbeskrivning:Sal B51

(Läs i programmet)

Beskrivning
”Systemskifte inom energiförsörjningen” är Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott studier av Svensk energiförsörjning. Globala energisystem, Uppsala universitet har gjort rapporten ”Är Svensk energi säker?”. Inledningsvis presenteras rapporterna.Vi tror att åsikter från allianspartierna Centerpartiet och Folkpartiet eller oppositionspartierna Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer att få stor betydelse då en ny regering formar sin energipolitik. Vi uppfattar också kopplingen energi och miljö är betydelsefull för partiernas energipolitik. Inbjudna till debatt är partiledare/språkrör eller energitalesmän för Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Vår roll i debatten blir att belysa strikt vetenskapliga argument. Utifrån ett myndighetsperspektiv sammanfattas debatten av generaldirektör Tomas Kåberger, Energimyndigheten. Vår förhoppning är att koppla samman grundläggande energiforskning och politiska ställningstagande till gagn för Sveriges framtida energipolitik.

Medverkande: Lotta Gröning, Moderator, Expressen, Tomas Kåberger, generaldirektör Energimyndigheten, Roger Tiefensee, gruppledare c, Carl B Hamilton, ordf i näringsutskottet, fp, Agneta Börjesson, partisekreterare mp, Jens Holm, fd EU-parlamentariker, v, Sven Kullander, professor, Ordf. Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott, Göran Wall, professor, Högskolan på Gotland, Kjell Aleklett, Professor, Uppsala universitet.

Arrangör:Uppsala universitet, Högskolan på Gotland och KVA:s energiutskott
Kontaktperson 1 Kjell Aleklett, Professor, Uppsala universitet, 070-425 06 04, kjell.aleklett@fysast.uu.se
Kontaktperson 2 Göran Wall, Professor, Högskolan på Gottland, 070-456 12 33, goran.wall@hgo.se

Posted in: Dagsaktuellt