Three days in Almedalen / Tre dagar i Almedalen

Posted on July 7, 2010

1


Almedalen is a park area beside the harbour in Visby [on the Swedish island of Gotland in the Baltic Sea]. For the past 30 years a politicians’ week has been organized there at the beginning of July where every party in the national parliament can, during one day, organize its own activities to express the party’s policies. Originally it was mostly politicians that made the trip to Visby but today one can also find most of Sweden’s organizations and lobbyists there. If one wants to be noticed one must organize symposia and activities. During this years politicians’ week there are 1396 official activities, and I organized two of them.

Global Energy Systems at Uppsala University has begun a collaboration with Gotland University in Visby. When I discovered that the University bordered Almedalen I had the idea to organize an energy symposium on the University’s premises where researchers from The University of Gotland and Uppsala University could present their current research on energy. The timeslot we were able to book was Monday morning and half of Monday afternoon. Since politics is meant to be the main theme of Almedalen Week we decided, in addition to the symposium, to organize a debate in which politicians and researchers could participate. Lotta Gröning is a well known journalist from the print and TV media and I was very happy that she agreed to chair the debate. As a bonus, the general director of the Energy Authority, Tomas Kåberger, promised to conclude and summarise the debate.

From the government we invited the Centre Party that currently holds the Energy Ministry and the Liberal Party that has most strongly driven the nuclear issue in Sweden. From the red-green opposition we had the Greens and the “Party of the Left”. The following politicians participated in the debate: Roger Tiefensee, group leader of the Centre Party, Carl B Hamilton, from the People’s Party and Chair of the Standing Committee for Industry, Agneta Börjesson, the party secretary of the Greens, Jens Holm, former EU-representative and member of the Party of the Left. Assisting me on the researcher’s side was Swen Kullander, Professor at The Royal Swedish Academy of Sciences and Göran Wall, professor at The University of Gotland.

The fact that we blended researchers with politicians meant that the usual jousting between the political parties did not occur. A very brief summary: The government has recently decided that it is permissible to exchange old nuclear reactors with new ones and it was revealed that this decision would be revisited if the opposition gained power. Everyone wanted to invest in renewable energy conversion and safeguarding the environment was also high on the agenda.

During the debate it was revealed that we scientists view the future and long term planning in a slightly different way than some of the politicians whose thoughts have been occupied with re-election every fourth year. This conflict between scientists and politicians was described by the national economist Carl B. Hamilton in the following way: “There are too many scientists in the climate debate, there are too many meteorologists, there are too many oceanographers. Bring in some economists and lawyers – that is what’s needed. If we are going to change the world we will not do it with scientists. They are not the ones who occupy the parliamentary benches.”

According to C.B. Hamilton, we scientists can contribute with valuable information to help the economic and legal elite steer the ship of state forward. Of course, I cannot accept this view.

This was the first time that I had participated in Almedalen Week and it was a very interesting experience with many interesting symposia. Since I am interested in politics I have previously followed the debates on radio and TV and one gets a feeling that there is a lot of politics going on but the reality was different when one was there in Visby. All these events need participants and, preferably, they should be well known by the public. I have never seen a denser throng of celebrities than in Visby and it is apparent that Almedalen Week is an important playing field where everyone wants to take part. When I finished our research symposium I asked the audience if they thought that we should come back next year and the answer was very clearly YES! Now that I know the rules of the game I am completely convinced that next year we will arrange something even better than this year’s activities.

(Swedish)

Almedalen är ett parkområde vid hamnen i Visby och sedan 30 år tillbaka ordnas i början av juli en politikervecka där varje riksdagsparti under en dag får ordna sina egna aktiviteter för att markera partiets politik. Från början var det mest politik som åkte till Visby, men idag är dessutom de flesta av Sveriges organisationer och lobbister på plats. Vill man synas gäller det att arrangera seminarier och aktiviteter och under årets politikervecka finns det 1396 officiella aktiviteter. Jag var med och organiserade två av dessa.

Globala Energisystem vid Uppsala universitet har börjat samarbetar med Högskolan på Gotland i Visby. Då jag upptäckte att högskolan var granne med Almedalen, tändes idén att i högskolans lokaler ordna ett energiseminarium där forskare från Högskolan på Gotland och Uppsala universitet skulle presentera pågående energiforskning. Den tid som vi kunde reservera var måndag förmiddag och halva måndag eftermiddagen. Då politik skall vara huvudtemat för Almedalsveckan beslutade vi att förutom seminariet ordna en debatt om energi där politiker och forskare skulle vara med. Lotta Gröning är en välkänd journalist från tidningar och TV och till min glädje lovade hon att vara moderator och som ett extra plus lovade Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger att avsluta och sammanfatta.

Inbjudna från regeringen var centerpartiet, som har energiministerposten, och folkpartiet, som starkast drivit kärnkraftsfrågan i Sverige och från den grön-röda oppositionen miljöpartiet och vänsterpartiet. Följande politiker var med i debatten: Roger Tiefensee, gruppledare c, Carl B Hamilton, ordförande i näringsutskottet, fp, Agneta Börjesson, partisekreterare mp, Jens Holm, fd EU-parlamentariker, v. Till min hjälp på forskarsidan hade jag Sven Kullander, professor, Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott och Göran Wall, professor, Högskolan på Gotland.

Det faktum att vi blandade forskare och politiken medförde att den vanliga politiska pajkastningen mellan partierna uteblev. Mycket kort resumé: Regeringen har nyligen beslutat att det är tillåtet att byta ut gamla kärnreaktorer med nya och det framkom att detta beslut skulle omprövas om oppositionen kom till makten. Alla ville satsa på förnybar energiomvandling och att värna om miljön stod också högt på agendan.

Under debatten framkom det att vi naturvetare ser på framtiden och långsiktig planeringen på ett lite annorlunda sätt än några av de politiker som har att tänka på omval var fjärde år. Denna konflikt mellan naturvetare och politikern formulerades av nationalekonomen Carl B. Hamilton på följande sätt:
”Det är för många naturvetare i klimatdebatten, det är för många metrologer, det är för många oceanografer. Kör in ekonomer och några jurister det är det som behövs. Skall vi ändra världen så gör vi inte det med naturvetare, det är inte de som fyller de parlamentariska församlingarna.”

Vi naturvetare kan visserligen enligt C. B . Hamilton bidra med värdefull information för att hjälpa den ekonomiska och juridiska eliten att styra skutan framåt. Självfallet kan jag inte acceptera detta synsätt

Detta var första gången som jag medverkande i Almedalsveckan och det var en mycket intressant upplevelse med många intressanta seminarier. Då jag är intresserad av politik har jag tidigare år följt debatten via radio och TV och man får då en känsla av att det är väldigt mycket politik, men verkligheten var annorlunda då man var på plats i Visby. Ni förstår säkert att 1396 arrangemang ger en annan bild av verkligheten. Alla dessa arrangemang kräver deltagare och helst skall de vara kända av anmäldheten. En större kändistäthet än den i Visby har jag aldrig varit med om tidigare och det är uppenbart att Almedalsveckan är en viktig spelplan, alla vill vara med. Då vi avslutade vårt forskningsseminarium frågade jag publiken om man tyckte att vi skulle komma tillbaka nästa år och det blev ett mycket klart JA! Nu då jag känner till spelreglerna är jag helt övertygad om att vi nästa år arrangerar något som är ännu bättre än årets aktiviteter.

Posted in: Dagsaktuellt