Fossil depletion and library economy

Posted on August 12, 2010

8


(uppdaterad 16:20)
Då jag för ett halvår sedan fick en förfrågan om jag kunde hålla ett föredrag om hur Peak Oil kommer att påverka framtidens biblioteksverksamhet vid ”The World Library and Information Congress: 76th IFLA General Conference and Assembly” i Göteborg var jag först tveksam till att tacka ja, men då jag tycker om utmaningar blev det till slut ett ja. Vi enades om att föredraget skulle få titeln ”Fossil depletion and Library economy”.

IFAL 2010 är en gigantisk konferens med 3500 deltagare från hela världen och under 7 dagar har man 159 olika sessioner. Mitt föredrag var Keynote föredrag i session 88, Preservation and Conservation. Faktum är att böcker skall lagras i tempererade rum och att man förbrukar energi för att skapa de bösta förutsättningarna för detta. I mitt föredrag diskuterade jag hur framtidens energiförsörjning kommer att se ut och att man inte kan lita på fossila bränslen för framförallt elproduktion.

Budskapet blev att man måste planera för energieffektiva lösningar och introducera förnybara lösningar där det är möjligt. Till min glädje var det 200 av deltagarna som tyckte att ämnet var intressant och självfallet är det viktigt att sprida kunskap om Peak Oil till helt nya grupper runt om i världen.

En av de övriga inbjudna talarna var Jeanne Drewes, en av cheferna för Libary of Congress i Washington, och då jag just läst i Dan Browns bok ”Den förlorade symbolen” om hur man flyr sina förföljare genom att åka på ett transportband för böcker kunde jag vid lunchen inte låta bli att diskutera detta. Det visade sig att Jeanne var chef för denna avdelning och nästa gång som jag kommer till Washington har jag en stående inbjudan att göra ett studiebesök. Tänk att det fanns en koppling mellan Peak Oil och Den förlorade symbolen”.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt