Peak Oil and “One day for the future” / Peak Oil och ”En dag för framtiden”

Posted on August 30, 2010

1


It was 30 years ago that Bo Ekman began his discussions and reflections together with other interested people. Since 2005 I have been invited to the Tällberg Forum and other places where the Tällberg Foundation has its activities. Yesterday Tällberg came to Stockholm and public seminars were organized in 20 different places on Skeppsholmen (an island of Stockholm). I was very glad that Bo wanted me to present the research that my group Global Energy Systems performs. The spot that we were given for our presentation was the library in the East Asian Museum

Bo Ekman always tries to have a cultural framework in Tällberg and I was very glad to see that one of my students, Kersti Johansson, a National Folk Musician, together with her friends in Uppsala’s National Folk Musician trio, were willing to provide this cultural framework for our presentations on “Peak Oil and our future wellbeing”. Anders Wijkman made some opening reflections before we presented our research. I was assisted in this by Kristofer Jakobsson, Kersti Johansson and Mikael Höök. Rather than go into detail I will, instead, refer you to the four research reports that we have had leading responsibility for:

Kjell Aleklett, et al, Peak of the Oil Age,

Kristofer Jakobsson et al, How reasonable are oil production scenarios from public agencies?,

Kersti Johansson et al, Agriculture as provider of both food and fuel,

Mikael Höök et al, Global coal production outlooks based on a logistic model,

When we began our presentation I could, with satisfaction, note that the hall with a seating capacity of 120 people was full and that there were even some people standing at the back. I was very pleased that we, in competition with 19 other symposia, had succeeded in attracting a full house. Of course, 15 minutes was too short a time to discuss Peak Oil and if any of you that were there (and any others) would like to continue the debate then you are welcome to comment here.

(Swedish)

Det är 30 år sedan som Bo Ekman började med sina diskussioner och reflektioner tillsammans med kolleger och andra intresserade personer. Sedan 2005 har jag själv blivit inbjuden till Tällberg och andra platser där Tällberg Foundation har haft aktiviteter. Igår kom Tällberg till Stockholm och på 20 olika platser på Skeppsholmen ordnades seminarier för allmänheten. Till min glädje ville Bo att jag skulle presentera den forskning som vi gör i min grupp Globala Energisystem. Platsen som vi blev tilldelade var Biblioteket i Östasiatiska museet. För att bli hemtam i miljön var jag under dagens övriga seminarier i biblioteket.

Bo Ekman försöker alltid ha en kulturell inramning i Tällberg och då en av mina studenter, Kersti Johansson, är riksspeleman blev jag mycket glad då hon och hennes vänner i Uppsala riksspelmanstrio var villiga att ge den kulturella inramningen till vårt framträdande ”Peak Oil och framtidens välfärd”. Anders Wijkman gjorde några inledande reflektioner innan vi presenterade vår forskning. Till min hjälp hade jag Kristofer Jakobsson, Kersti Johansson och Mikael Höök. Istället för att gå in på detaljer vill jag istället hänvisa till fyra forskningsrapporter som vi har haft huvudansvaret för.

Kjell Aleklett, et al, Peak of the Oil Age,

Kristofer Jakobsson et al, How reasonable are oil production scenarios from public agencies?,

Kersti Johansson et al, Agriculture as provider of both food and fuel,

Mikael Höök et al, Global coal production outlooks based on a logistic model,

Då vi började med vår presentation kunde jag till min glädje notera att salen som hade 120 sittplatser var full och att det till och med var några som stod upp längst ner. Det kändes fantastiskt att vi i konkurens med 19 andra seminarier lyckades dra fullt hus. Självklart blev 15 minuter för kort tid att diskutera Peak Oil och om några av ni som var där (liksom andra) vill fortsätta debatten så är ni välkoma att göra inlägg här.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt