BIO-TOPICAL: GOA

Posted on September 16, 2010

0


For the past three years the Royal Institute of Art in Stockholm has had a Master degree program that focuses on resources. The theme in the first year was “Beyond Oil – Shanghai“. The course began with a lecture on Peak Oil and the scheme was the same last year and the year before when they studied Los Angeles. Now they are starting a new course with a slightly different focus, “the global welfare equation”, but the first item on the schedule is still a lecture on Peak Oil.

Today (Friday) I will meet the new Master degree students and the theme for this year’s course is “Biotopical: Goa”. Here are a few lines from the course description:

The world’s population is predicted to grow to 9 billion. This will mainly occur on Asia’s coast and river delta landscapes. These geographies possess an intrinsic conflict whereby they are fertile, biodiverse regions and, therefore, attract increasing human populations that threaten these conditions. Must bio-diversity be pitted against density? Can urbanization find another way to interpret this current dualism of nature and culture? Must human needs and urban growth occur in opposition to biological diversity? Can biological processes themselves give us clues to other ways to view innovation and maybe even one that includes urban development?

Kungliga Konsthögskolan I Stockholm har under två år haft ett masterprogram som fokuserar sig på resurser och första året var temat “Beyond Oil – Shanghai“. Kursen inleddes med ett föredrag om Peak Oil och schemat var det samma förra året då man studerade Los Angeles. Nu startar man en ny kurs med lite annorlunda fokus, men först på schemat står fortfarande ett föredrag om Peak Oil, men nu med fokus på ”den globala välfärds ekvationen”.

Idag möter jag de nya masterstudenterna och årets tema är Bio-topical: Goa. Här är några rader från programbladet:

Världens befolkning förutspås växa till 9 miljarder. E n ökning som i första hand kommer att ske i Asiens kust- och deltalandskap. D essa geografier har den inneboende motsättningen av att vara fruktsamma miljöer för alla varelser och därmed attrahera en befolkningsmängd som hotar just dessa gynnsamma förutsättningar. Bio-diversitet ställs mot densitet? Skulle urbanisering kunna omfatta ett annat sätt att tolka den gängse dualismen av natur och kultur? Står mänskliga behov och urban tillväxt nödvändigtvis i polaritet med biologisk mångfald? Kan biologiska processer i sig ge oss ledtrådar till andra sätt att se på innovation och en inkluderande urban utveckling?

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt