Peeking at Peak Oil

Posted on October 23, 2010

4


My blog has been silent for the last two weeks and that is because I have had much too much to do. During this time two courses at Uppsala University have concluded and there has also been an incredible amount to do before my trip to Australia this Monday. I will write more about the trip in coming weeks.

Last spring I was approached by the scientific publisher Springer to see if I could write a book on Peak Oil. During recent months we have discussed the details but everything was finalized only last Friday when it was time to sign the contract. The working title for the book is “Peeking at Peak Oil” and the idea is to write a book that will be very comprehensible by the general public.

It is important for me to have another two people engaged in this work. They are Olle Qvennerstedt who will illustrate the book and Michael Lardelli from Adelaide in Australia who will translate it into English. It is Michael who translates my blog into English. A number of other people will also critically review what I write which is reassuring. At the moment I am writing Chapter 4 and there are 12 more chapters to write. The common thread through the book will be our research at Global Energy Systems and the 20 scientific articles we have published.

When one signs a book contact one also commits to a date that the manuscript will be delivered but I will not reveal that publicly yet. What I can say is that every free moment in the coming months will be spent in front of a keyboard.

Swedish)
Det har varit tyst de senaste två veckorna och det beror på att det varit allt för mycket att göra. Under perioden har två kurser vid Uppsala universitet avslutats och det har också varit ofantligt mycket annat att göra inför min resa till Australien nu på måndag. Mer om resan de kommande veckorna.

I våras blev jag uppvaktad av Springer förlag och man undrade om jag kunde skriva en bok om Peak Oil. Under de senaste månaderna har vi diskuterat detaljer men i fredags var alla bitar på plats och det var dags att skriva kontrakt. Arbetsnamnet på boken är ”Peeking at Peak Oil” och tanken är att den skall skrivas så att folk i allmänhet skall ha stor behållning av att läsa den.

För mig var det viktigt att få med två personer på vagnen och det är Olle Qvennerstedt som kommer att göra alla illustrationer i boken och Michael Lardelli från Adelaide i Australien, som kommer att göra den engelska översättningen. Det är Michael som översätter min blogg till Engelska. Ett antal personer kommer också att läsa igenom vad vi skriver och det känns mycket tryggt. Just nu håller jag på och skriver på kapitel 4, men det finns ytterligare 12 att skriva. Den röda tråden genom boken kommer att vara vår forskning vi Globala Energisystem och de 20 vetenskapliga artiklar som vi har skrivit.

Då man skriver på ett bokkontrakt anger man också ett datum då manuskriptet skall levereras, men det datumet kommer jag inte att nämna. Vad jag vet är att varje ledig stund de närmaste månaderna kommer att tillbringas framför datorns tangentbord.

Posted in: Dagsaktuellt