Australia October 2010: Days in Sydney – report nr 1

Posted on October 29, 2010

1


It is wonderful to be invited to Australia and to travel from east to west on a sales campaign for Peak Oil and our research. I will visit a number of universities, meet industry representatives, make recordings for radio and TV, have meetings with politicians and authorities at state level and also discuss Peak Oil with representatives at federal government level in Canberra. All these meetings are important but the jewels on the crown are the six public presentations I will give in Brisbane, Newcastle, Sydney, Adelaide, Melbourne and Perth. I realize now that there will be many blog posts from Australia!

My host for the first stop in Sydney was Ian Dunlop and it was very pleasant to make his acquaintance. Like Colin Campbell and Jean Laherrère, Ian has experience in the oil industry. He worked as a petroleum engineer for Shell in the 1970s. First he worked on a number of oil rigs and then moved on to work in fhe scenario group and with alternatives to oil. Ian was among those on the first platforms in the North Sea and was involved in the discovery of the Brent field. Now he works on the issues of climate change and Peak Oil.

The first on our list of things to do was a visit to the ABC, Australia’s national radio and TV corporation. There I was met by Jonica Newby to do an interview for the radio program “The Science Show”. Quickly into the studio, the red light on the microphone went on and then about 15 minutes of discussion. Ultimately, it will be edited down to about 5 minutes but every minute of publicity for Peak Oil is valuable.

In the afternoon I was invited to the University of Western Sydney and the hosts for my visit were the Whitlam Institute, the Urban Research Centre and the School of Natural Sciences. During a two hour lecture with the title “Resource Depletion: The tie that binds Peak Oil and Food Security” I had the opportunity to present our research work from Uppsala University. (Click here to access our publications for those that are interested.) The lecture was held at the Whitlam Institute and was introduced by the Institute’s director Dr Erick Sidoti.

Sydney lies in the state of New South Wales (NSW) and transport and energy issues in Australia are primarily state matters. That meant that Thursday’s lunchtime meeting with public servants from various authorities in NSW was a very important one. Among them were many who were not at all concerned about Peak Oil. Instead, they thought that the rich coal resources of the state were what one needed to focus on. The host for the lunchtime meeting was the Infrastructure Department inside Transport NSW. Ian Dunlop and my hosts Stuart Hodgson and Rex Grunton had given me a wishlist of topics that they wanted me to discuss: The Peak Oil Story – What does it mean for Australia and NSW? – Implications for cities and infrastructure – How are people responding elsewhere? – What has been done already?

During the morning I worked on the presentation and when I began at 12.15 PM it seemed to go quite well. The question time was interesting and, as expected, coal’s bright future was brought up. Thoughts that Peak Oil might affect this future seemed distant for all in the audience. However, enlightening them with the facts that industry needs oil for its activity and that exports of coal are dependent on economic growth where oil is the driving force may have sown some seeds of different ideas.

My stopover in Sydney concluded with a presentation for members in ASPO Australia and it proved to be a pleasant occasion with friends who already know that Peak Oil will change our future. We discussed how we will meet the challenge of declining oil production and the fact that the decline in oil production will largely parallel the decline in use of this fossil fuel called for by climate change activists.

And now for a weekend on the Great Barrier Reef!

(English)
Det känns fantastiskt att vara inbjuden till Australien och att från öst till väst få göra en kampanjresa för Peak Oil och vår forskning. Jag skall besöka ett antal universitet, träffa representanter för industrin, göra inspelningar för radio och TV, ha möten med politiker och myndigheter på delstatsnivå, men även diskutera Peak Oil men representanter på regeringsnivå i Canberra. Alla dessa möten är viktiga, men kronan på verket är att jag skall hålla sex offentliga föredrag i Brisbane, Newcastle, Sydney, Adelaide, Melbourne och Perth. Ni förstår nu att det kommer att bli många bloggar från Australien.

Min värd för första stoppet i Sydney var Ian Dunlop och det var en mycket trevlig bekantskap. Liksom Colin Campbell och Jean Laherrère har Ian erfarenhet från oljeindustrin. Ian började som petroleumingenjör för Shell på 1970-talet. Först blev det jobb ute på olika borriggar för att sedan övergå till arbete i scenariogruppen och även med alternativ till oljan. Ian var med på de första plattformarna i Nordsjön och var bland annat med och hittade Brentfältet. Nu arbetar han med klimatfrågan och Peak Oil.

Först på programmet var ett besök på ABC, Australiens nationella radio och TV-bolag. Där väntade journalisten Jonica Newby, som skulle göra en intervju för radioprogrammet ”The Science Show”. Snabbt in i en studio, röd lampa för mikrofon på, och sedan sirka 15 minuters diskussion. I slutändan kommer det att klippas ner till cirka 5 minuter, men varje minut av reklam för Peak Oil är värdefull.

På eftermiddagen var jag inbjuden till University of Western Sydney och värdar för besöket var Whitlam Institute, the Urban Research Center och the School of Natural Sciences. Under en två timmars föreläsning med rubriken Resource Deplation: The Tei that binds Peak Oil and Food Security blev det möjligheter till att presentera vår forskning vid Uppsala Universitet (publikationer för den som är intresserad). Föreläsningen hölls på Whitlam Institutet och den introducerades av institutets direktör Dr Eric Sidoti.

Sydney ligger i delstaten New South Wales, NSW, och transport- och energifrågor är i Australien framförallt en delstatsfråga. Det betyder att torsdagens lunchmöte med tjänstemän från olika förvaltningar inom NSW var ett extra viktigt möte. Bland dem fanns flera som inte alls oroade sig för Peak Oil utan, man ansåg att de rika koltillgångarna i delstaten var det som man skulle koncentrera sig på. Värdar för lunchmötet var infrastrukturavdelningen inom Transport NSW. Ian Dunlop och mina värdar Stuart Hodgson och Rex Gunton hade gett mig en önskelista på ämnen som man ville att jag skulle diskutera:
The Peak Oil Story
What does it mean for Austrailia NSW?
Implications for Citier and Infrastructure
How are people responding elsewhere?
What has been done already?

Under förmiddagen jobbade jag med föredraget och då vi började kl 12:15 kändes det ganska bra. Frågesunden blev intressant och som väntat framfördes kolets ljusa framtid. Tanken att Peak Oil skulle påverka denna framtid verkade hos somliga avlägsen, men faktum är att industrin behöver olja för sin verksamhet och exporten av kol är beroende av ekonomisk tillväxt där olja är en drivkraft kan ha fött några frön till nya tankar.

Detta stopp i Sydney avslutades med ett föredrag för medlemmar i ASPO Australia och det blev en trevlig stund med vänner som redan vet att Peak Oil kommer att förändra vår framtid. Vi diskuterade hur vi skall möta nedgången i oljeproduktionen och det faktum att färdriktningen sammanstrålar med den färdriktning som klimatdebatten i stora delar anvisar. Om två veckor är jag tillbaka och håller mitt offentliga föredrag, The Peak of the Oil Age.

Nu blir det en weekend vid Stora barriärrevet.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt