Australia November 2010: Days on the Reef and in the Rainforest – report no. 2

Posted on November 2, 2010

0


In northeastern Australia exists what they call the world’s oldest rainforest. The connection to oil is that over 50 percent of all the oil that has been formed comes from the Jurassic and middle Cretaceous periods of 150 and 100 million years ago respectively. In the rainforest north of Cairns are trees and plants that existed during those times. To be here and see these plants with my own eyes has been high up on my wishlist. During an extended weekend my wish was fulfilled.

Most people associate Cairns with the Great Barrier Reef and, of course, I took a boat tour to the outer parts of the reef. There they had anchored a floating platform that was to be our base for the day’s activities. I spent my time snorkeling in water that was 26 degrees warm. Of course it was fantastic to see all the fishes and corals but it can never look as good as it does in documentary films if one views it from above the water surface. If I had had a scuba diving certificate and had been able dive properly the experience would have been even better. Nevertheless, it was still wonderful.

The high point for me was the visit to the rainforest. First we followed a tourist trail by riding an old railway up to Kuranda that can be called the rainforest’s tourist town. There were many things to do on offer but a visit to the world’s largest butterfly house was quite an experience. Trying to photograph all these fantastic butterflies turned into something like a photographic firestorm and it is fortunate that electronic “film” is free! A suitable rainforest tour begins with viewing koalas, pythons, kangaroos, and more. Then a ride in an old amphibious military vehicle. Of course it was exciting to see the rainforest but the greatest experience was to ride the cable car from the high plateau at 330 metres back down to the base station. It was like flying a helicopter over the rainforest and they had also organized a stop where one could wander around in the rainforest.

Another highpoint was a 4WD trip north out of Cairns and the first stop was for a boat tour on the Daintree River. The river has a long connection to the ocean. The tide forces salt water up the river so there is water with varying salinity over a long stretch. These conditions have led to the evolution of different species of mangrove trees. In total there are 31 different species and that is over half of all the species that exist in the world. On a little island in the river crocodiles are common and we were all happy when we saw a crocodile lying there that had just crawled out of the water.

After lunch we visited the real rainforest. As we travelled the last 100 metres through a little forest I caught sight of a cassowary [the world’s third largest bird]. According to our guide, who visits the place at least five times per week, it is uncommon to see a cassowary and so our cameras did a lot of quick clicking. Afterwards I saw that the clicking was so quick that the autofocus had not been able to cope. They have built a raised footpath on which we could take a half-hour walk through the rainforest. Naturally, they chose a route where one could see all the wonders of the rainforest. It was wonderful to see, hear and smell the rainforest. Of course, the footpath led to a Zamia Palm and this particular tree was estimated to be 500 years old. It is fantastic to think that 260 million years ago I could have seen a palm that looked exactly the same.

(Swedish)
I nordöstra Australien finns det man kallar för världens äldsta regnskog. Kopplingen till olja är att över 50 procent av all olja som bildats kommer från senare Jura och mellersta Krita för 150 respektive 100 miljoner år sedan. I regnskogen norr om Cairns finns det träd och växter som fanns under denna tid och att på plats med egna ögon få se dessa växter har funnits högt upp på önskelistan. Under en förlängd weekend gick min önskan i uppfyllelse.

Det flesta förknippar Cairns med det Stora Barriärrevet och självklart blev det en båttur till de yttre delarna av revet. Där hade man förankrat en flotte som kunde vara bas för dagens aktiviteter. För min del blev det snorkling i 26 grader varmt vatten och visst var det fantastiskt att se alla fiskar och koraller, men så fantastiskt som det ser ut på filmer om revet kan det aldrig bli genom att titta på det från ytan. Om man hade haft dykarcertifikat och gjort en riktig dykning skulle upplevelsen varit mer fantastiskt, men det var ändå en stor upplevelse.

Höjdpunkten blev besöket i regnskogen. Först blev det ett turistiskt steg genom att åka med den gamla järnvägen upp till Kuranda, som kan utnämnas till regnskogens turiststad. Utbudet var stort men ett besök i världens största fjärilshus var en upplevelse. Att fotografera alla dessa fantastiska fjärilar blev ett fotografiskt elddop och det är tur att den elektroniska filmen är kostnadsfri. En anpassad regnskogstur inleddes med att vi fick se Kualas, Pytonormar, Kengurus, mm. Sedan blev det en åktur med ett gammalt millitärt amfibierfordon. Visst var det spännande att se denna anpassade regnskog men den största upplevelsen blev att med linbana åka tillbaka från högplatån på 330 meter ner tillbaka till basstationen. Det var som att flyga helikopter över regnskogen och man hade också ordnat ett stopp där man kunde vandra runt i regnskogen.

Höjdpunkten blev en 4DW norr ut från Cairns och första stoppet blev en båttur på Daintree River. Floden har en lång koppling till havet och tidvattnet gör att saltvatten pressas in i floden så, att det finns vatten med olika salthalter under en lång sträcka. Dessa förhållanden har utvecklat olika arter av Mangroveträd. Totalt fanns det 31 olika arter och det är över hälften av alla arter som det finns i världen. På en liten ö i floden trivs krokodiler och till allas glädje låg där en krokodil som just klivit upp ur vattnet.

Efter lunch blev det besök i den riktiga regnskogen. Då vi åker de sista hundra meterna genom lite skog fick jag syn på en Cassowary. Enligt vår guide, som är där minst fem gånger i veckan, är det ovanligt att man ser en Cassowary och kameran klickade snabbt. Efteråt såg jag att det blev för snabbt då autofokus inte hängde med. Man har byggt en spång som tar oss ut på en halvtimmas promenad genom regnskogen och naturligtvis har man valt en sträckning så att man skulle få se regnskogens alla under. Helt fantastiskt att få se, att få höra och att få känna lukten av regnskogen. Självfallet ledde spången fram till en Zamia Palm och just detta exemplar beräknades vara 500 år gammalt. Fantastiskt att tänka sig att jag för 260 miljoner år sedan hade sett en exakt lika dan Zamia Palm.

Posted in: Dagsaktuellt