Australia November 2010: Queensland’s Government and Brisbane Institute – report 3

Posted on November 10, 2010

3


The evening before we left Cairns I received a phone call from
Radio Sweden and the program “The Globe”. They wanted me to comment on future extraction of oil from oil shale. Marie-Louise Kristola was a little amazed when I told her that I was in Australia but thought that I should participate in their radio program in any case. A suitable time to record the interview was determined as being Tuesday evening (my time) when I was to be in Brisbane. I sent a message to my contact at the ABC (Australian Broadcasting Corporation) in Sydney to see if they could help me find a studio. When I arrived in Brisbane I opened my email and could read that the interview was booked for 10 PM. You can listen to the result [in Swedish] if you go to the homepage of “The Globe”.

The hosts for my visit to Melbourne were the Queensland Government’s Department of Transport and Main Roads, The Brisbane Institute and Logan City Council but the person who took care of me personally was Wally Wright from ASPO Brisbane. During Wednesday we planned for the intensive program of events with four presentations during Thursday and Friday. According to the plans I will be back in Brisbane on 25 and 26 November to give a public presentation and also to participate in a workshop together with Andrew (Wilf) Wilford. During the afternoon we were at home with Wilf to plan the workshop.

On Thursday I gave two presentations for the Queensland Government. In the morning they organized a symposium for heads of department led by transport minister Rachel Nolan. The title for the symposium was “Oil Vulnerability: Sustainable Transport”. My presentation was focused on transport issues and was followed by interesting discussion. They had also invited Jago Dodson who presented his research on the social consequences of restricted oil supply. It was an interesting presentation that I would gladly hear again e.g. at the next ASPO conference in Brussels. Unsurprisingly, Jago’s research revealed that it is those people with lowest incomes and that live farthest away from the centre of Brisbane that would be affected worst by oil shortage. During the afternoon it was time for the rest of the public servants – about 50 of them – to receive their dose of Peak Oil and this time I was the sole speaker. That presentation was also followed by interesting questions.

On Friday The Brisbane Institute organized a lunchtime symposium. According to their website, The Brisbane Institute is “Queensland’s premier think tank and independent forum for ideas, insight, inspiration and innovation.” The symposium was advertised as follows (see their website)) and was opened by Minister for Transport Rachel Nolan. This was followed by seven other speakers who were each given approximately 10 minutes. I used my 10 minutes to present an updated version of my Champagne presentation from the ASPO conference in Paris. During the lunch, I spoke with the Minister Nolan and she is definitely a “peakist”. Imagine if we had a similar minister for transport in Sweden! For the past four years I have tried to get our Energy Minister Maud Olofsson and those ministers around her to listen to a presentation. Now I have met a minister who chose to listen to me twice in the same day.

Friday continued with a presentation for public servants at Logan City Council and then ended with ASPO friends at “The Gold Coast”, Australia’s Florida.

(Swedish)
Kvällen innan vi lämnade Cairns fick jag ett telefonsamtal från Sveriges Radio och programmet Klotet. Man ville att jag skulle vara med och uttala mig om framtidens utvinning av olja från oljeskiffer. Marie-Louise Kristola blev lite förvånade då jag berättade att jag var i Australien, men tyckte trots det att jag skulle vara med. Lämplig tid för inspelning skulle vara tisdag kväll (min tid) då jag var i Brisbane, Jag förmedlade min kontakt med ABC i Sydney, som förmodligen kunde hjälpa till att skaffa fram en studio. Väl framme i Brisbane då jag öppnade min brevlåda kunde jag läsa att man bokat tid för intervjun klockan 22:00. Resultatet kan ni lyssna till om ni går till hemsidan för Klotet.

Värdar för mitt besök i Brisbane var Queensland Government, Department Transport and Main Roads, The Brisbane Institute och Logan City Council, men den som personligen tog hand om mig var Wally Wight från ASPO Brisbane. Under onsdagen planerade vi för det intensiva programmet med fyra föredrag under torsdag och fredag. Enligt planerna skall jag tillbaka till Brisbane den 25 och 26 november för att hålla ett offentligt föredrag, men också för att vara med på en workshop tillsammans med Andrew (Wilf) Wilford. Under eftermiddagen var vi hemma hos Wilf för att planera workshopen.

Under torsdagen blev det två föredrag för Queensland Government. Under förmiddagen ordnade man ett seminarium för chefstjänstemän med transportminister Rachel Nolan i spetsen och rubriken för seminariet var ”Oil vulnerability: Sustainable transport”. Det blev ett väl anpassat Pek Oil föredrag som följdes av intressanta diskussioner. Man hade också bjudit in Jago Dodson, som presenterade sin forskning om de sociala följderna av brist på olja. Ett intressant föredrag som jag gärna hör en gång till på till exempel nästa ASPO – konferens i Bryssel. Inte oväntat visade han att det var de personer som hade de lägsta inkomsterna och som bodde längst bort från centrum av Brisbane som drabbades värst. Under eftermiddagen var det dags för övriga tjänstemän, cirka 50 stycken, att få sin dos av Peak Oil och nu var jag ensam talare. Det blev också en intressant frågestund efter föredraget.

Under fredagen ordnade The Brisbane Institute ett lunchseminarium. Enligt hemsidan är “The Brisbane Institute, Queensland’s premier think tank and independent forum for ideas, insight, inspiration and innovation.” Så här anonserades seminarit (till hemsidan ) och det inleddes med att transportminister Rachel Nolan höll ett anförande. Sedan var vi sju föredragshållare som fick cirka 10 minuter var. Jag använde mina 10 minuter till att presentera en uppgraderad version av mitt Champagneföredrag från ASPO konferensen i Paris. Under lunchen pratade jag med transportminister Rachel Nolan och hon var verkligen en ”peakist”. Tänk om vi hade haft en liknande transportminister i Sverige. Jag har under fyra år försökt få energiminister Maud Olofsson och ministrarna runt henne att lyssna på ett föredrag. Nu har jag träffat en minister som valt att lyssna till mig två gånger under samma dag.

Fredagen fortsatte med ett föredrag för tjänstemän vid Logan City Council innan dagen till slut avslutades tillsammans med ASPO vänner vid ”The Gold Cost”, Australiens Florida.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt