Australia December 2010: Farwell to Adelaide – report 7

Posted on December 11, 2010

0


It is Sunday morning and we have come to the last day of Camp Peak Oil Adelaide. The time has passed quickly and it is difficult to believe that it was all of four weeks ago that Olle and I arrived in Adelaide. On Olle’s desk sits a pile of illustrations – at least 50. I, myself, have come far enough with my writing that I can say with confidence that there will actually be a book titled, “Peeking at Peak Oil”. According to the plan I should have advanced a little farther with my writing but interesting interruptions have delayed the work.

I have already described the filming for ABC’s Catalyst program. But the preparations and the filming occupied two days. Other interesting interruptions are that I was invited to visit Patrick Conlon, the Minister for Transport in South Australia to inform him about peak oil. I was also invited to a breakfast meeting where Adelaide City Council with their newly elected Lord Mayor Stephen Yarwood as well as heads of council departments and other council workers were informed about peak oil. There was also a public seminar organised by the Institute for Mineral and Energy Resources and the Environment Institute of The University of Adelaide.

I also made a four day trip including a visit to Melbourne and a return to Brisbane. In Melbourne I gave a lunchtime presentation for personnel in Victoria’s transport ministry, a presentation at the Institute for Architecture at the University of Melbourne and, in the evening a presentation organised for the public. In Brisbane there was an additional public presentation organised by ASPO Australia and the University of Queensland and a very interesting one day workshop organised by Queensland Transport Sector. It was Wally Williams and Wally Wight of ASPO Australia that held the reins and, to introduce the workshop, I gave a presentation on peak oil.

Despite the delays they cause in my writing, these interruptions are important for the progress of ASPO Australia and Bruce Robinson’s plan to make Australia aware of Peak Oil. The next stop in my journey is the capital, Canberra.

(Swedish)

Det är söndag morgon och vi är framme vid sista dagen för Camp Peak Oil Adelaide. Tiden har gått fort och det är svårt att förstå att det är fyra veckor sedan som vi kom hit till Adelaide Olle och jag. På Olles arbetsbord ligger en hög med illustrationer, minst ett femtiotal. Själv har jag kommit så långt med skrivandet så jag kan säga att det blir en bok, ”Peeking at Peak Oil”. Enligt planerna skulle jag kommit lite längre än till stolpar för några av de kommande kapitlen, men intressanta avbrott i skrivandet har fördröjt det hela.

Jag har redan berättat om ABC och Catalyst och att de varit här och filmat. Med förberedelser och filmning tog det två dagar. Andra intressanta avbrott är att jag varit inbjuden till , Patrick Conlon, som är transportminister för South Australia, och informerat honom om Peak Oil. Jag har också varit inbjuden till Adelaide City Council och deras frukostmöte, där nyvalde Lord Mayor, Stephen Yarwood, ledamöter i stadsfullmäktige och tjänstemän fick bekanta sig men Peak Oil. Det har också varit ett seminarium för allmänheten som ordnades av Global Energy Institute vid Adelaide University.

Jag har också gjort en fyradagars resa till Melbourne och tillbaka till Brisbane. I Melbourne var det ett lunchföredrag för framförallt personalen på Victorias transportministär, ett föredrag på institutionen för arkitektur vid University of Melbourne och på kvällen ett föredrag som ordnades för allmänheten. I Brisbane var det ytterligare ett föredrag för allmänheten, som ordnades av ASPO Australia och University of Queensland. och en mycket intressant endags workshop som ordnades av Queensland Transport Sector. Det var Warwick Williams och Wally Wight, ASPO Australia, Brisbane, som höll i trådarna och inledningsvis höll jag ett föredrag om Peak Oil.

Fastän dessa avbrott fördröjt skrivandet är det viktiga steg i ASPO Australia och Bruce Robinsons plan att göra Australien medveten om Peak Oil. Nästa stopp på resan blir huvudstaden Canberra.

Posted in: Dagsaktuellt