Australia December 2010: The Capital Canberra – report 8

Posted on December 15, 2010

1


My visit to Canberra began with a running start. Jenny Goldie from ACT Peak Oil, (as ASPO Canberra call themselves), had organized for me to be on ABC Radio’s afternoon program. A 10 minute interview was planned for 4:30 PM during which we were to discuss peak oil. We had a brief stop at the hotel and then drove straight to the studio. Some of the traffic lights were red for far too long, the trip dragged on and when we finally arrived at the ABC’s building we ran down the corridors to get to the studio in time. The moment I entered the studio I heard the presenter welcome me to the program and the discussion on peak oil began immediately. During the program the presenter advertised a presentation that I was to make at 6 PM which was good. After about 10 minutes I left the studio quite pleased. I think that this was my fifth interview on a radio program since I arrived in Australia.

The evening’s lecture was organized by ACT Peak Oil. Canberra can be compared to Washington DC and they call the area surrounding Canberra the Australian Capital Territory (ACT). The ACT has its own locally elected government, the Legislative Assembly and my presentation was in a room connected to its Reception. Shane Rottenbury, the Speaker of the Assembly, introduced the lecture by welcoming me. After a one hour presentation there were many questions and it was close to 8 PM before we left for an enjoyable dinner.

In Canberra there are various government departments that are interested in peak oil and I choose to describe my visit to the Department of Infrastructure and Transport. I had previously been invited to inform them about peak oil during the spring of 2009 and at that time there was limited interest. Now I noted that peak oil was a little higher on their agenda. They had appointed a person specifically to investigate how peak oil can affect Australia in future. I came to understand that there is interest and awareness among the public servants that I met but the question is whether there is the same awareness among the politicians who lead the Department. Unfortunately, I did not meet with any leading politicians in that area – it can be politically dangerous to be too well informed for then one is obliged to act and, so far, peak oil is not an issue that can be used to attract votes.

It was great to meet enthusiasts like Jenny Goldie and I can only wish her and ACT Peak Oil good luck in the future. My next stop is Perth in Western Australia.

(Swedish)
Besöket i Canberra började med en rivstart. Jenny Goldie från ACT Peak Oil, som ASPO Canberra kallar sig, hade ordnat så att jag skulle vara med i ABC-radios eftermiddagsprogram och 16:30 fanns det inplanerat ett inslag på cirka 10 minuter då vi skulle diskutera Peak Oil. Det blev ett snabbt stopp vid hotellet och sedan direkt till studion. Några trafikljus som var röda allt för länge fördröjde resan och väl framme sprang vi genom korridorer för att komma fram i tid. Samtidigt som jag gick in i studion hörde jag att programledaren hälsade mig välkommen till programmet och diskussionen om Peak Oil började. Under programmet gjorde hon reklam för det föredrag som jag skulle hålla klockan 18:00 och det kändes bra. Efter ca 10 minuter lämnade jag studion ganska nöjd. Jag tror att detta var mitt femte framträdande i något radioprogram sedan jag kom till Australien.

Kvällens seminarium ordnades av ACT Peak Oil. Canberra kan jämföras med Washington DC och man kallar området Australian Capital Territory (ACT). ACT har ett lokalt valt fullmäktige, Legislative Assembly och mitt föredrag var i ett rum i anslutning till receptionen för ACT Legislative Assembly. Shane Rottenbury, ordförande för församlingen, inledde seminariet med att hälsa mig välkommen. Efter en timmas föreläsning blev det många frågor och klockan var närmare åtta innan vi lämnade lokalen för en trevlig middag.

I Canberra finns de olika regeringsdepartementen som är intresserade av Peak Oil och jag väljer att berätta om mitt besök vid ”Department of Infrastructure and Transport”. Redan våren 2009 var jag inbjuden att informera om Peak Oil och då fanns det ett begränsat intresse. Nu märkte jag att Peak Oil hade kommit lite högre upp på agendan. Man hade utsett en person som speciellt bevaka hur Peak Oil kan påverka Australien i framtiden. Jag fick uppfattningen att det fanns ett intresse och en medvetenhet bland tjänstemännen som jag träffade men frågan är om det finns samma medvetenhet bland de politiker som leder departementet. Tyvärr träffade jag ingen ledande politikerna inom området, det kan politiskt vara farligt att ha för mycket kunskap för då måste man agera och Peak Oil är än så länge ingen fråga som man fiskar röster med.

Det känns bra att träffa entusiaster som Jenny Goldie och det är bara att önska henne och ACT Peak Oil lycka till i framtiden. Nästa stopp är västar Australien och Perth.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt