Australia December 2010: Perth and Merry Christmas, report 9

Posted on December 23, 2010

2


It is the morning of Christmas Eve, the sun is shining and the temperature is going to be around 35 C. It feels very odd since I normally want to have a white Christmas with snow and below zero temperatures. I can now summarise my official visit to Perth on Australia’s west coast. Bruce Robinson, who leads ASPO Australia, has organised a well-planned visit and the structure has been the same as with the visits in Sydney, Brisbane, Adelaide, Melbourne and Canberra. A presentation for public servants of Western Australia’s transport authority and one for their geological unit. Perth is the centre of gas and oil production in Australia. There was also a visit to a university (it was Curtin University) and their Sustainability Policy Institute. They had an interesting research project where they had shown that, by informing the residents of a particular part of the city what opportunities exist for alternative forms of transport and how they can plan their transport, they had reduced oil use in that area by 10%. This is a very important result since it shows a way to ameliorate peak oil. I made a visit to a local council office at Fremantle where public servants and some politicians got to hear about peak oil and received advice on how to plan for an alternative future. The official presentation was organised by the Green Party in Perth and, in a well-filled lecture theatre we had an inspiring discussion that went for much longer than planned. We have had personal meetings with representatives of industry and with close assistants to the transport minister for Western Australia.

I will make a more detailed description of yesterday’s meeting with Julie Bishop. She represents the electorate of Curtin in Perth in the federal parliament and is the acting leader of the opposition. In the shadow ministry she normally has responsibility for foreign policy and trade. Bruce was a little uncertain about her knowledge of peak oil but it turned out that she knew of the term and had a certain degree of knowledge of the issue. We were given significantly more time than the 30 minutes that had been reserved and we had a very constructive conversation. She suggested that we contact the leader of the Opposition and the shadow minister for energy and she hoped that I could return to Australia. If there is a change of government in Australia we may have the opportunity of getting peak oil up onto the government’s agenda.

Bruce had also organized a reception at his home to which people interested in peak oil were invited and I will now review the private Christmas celebration. The first activity on the programme was a promenade down to the beach and a Christmas dip. Nine fantastic weeks in Australia are almost at an end.

Yesterday we watched Perth’s official Christmas play. It included a wonderful solo and choir performance and very entertaining parts were where Mary came riding in on a donkey and the shepherds had real sheep and goats. The end where the three wise men came riding in on camels was magnificent. With this description of Christmas celebrations I would like to wish all the readers of my blog (11689 during November) a very MERRY CHRISTMAS!

(Swedish)

Det är julaftons morgon, solen skiner och det kommer säkert att bli runt 35 grader varmt. Det känns mycket konstigt då jag normalt vill ha en vit jul med snö och minusgrader. Jag kan nu sammanfatta mitt officiella besök i Perth på Australiens västkust. Bruce Robinsson, som leder ASPO Australien, har ordnat ett välplanerat besök och strukturen har varit den samma som vid besöken i Sydney, Brisbane, Adelaide, Melburne och Canberra. Ett föredrag för tjänstemännen för Västaustraliens transportmyndigheter och ett för deras geologiska enhet. Perth är centrum för gas och oljeutvinningen i Australien. Ett besök vid ett universitet och det blev Curtin University och deras institut för hållbar politik. Ett intressant forskningsprojekt var att man visat att man genom att upplysa de som bor i en stadsdel vilka möjligheter som det fanns till alternativa transportmedel och hur man bör planera sina transporter så har man lyckats minska oljeförbrukningen med 10%. Ett mycket viktigt resultat som visa ett sätt att bemöta Peak Oil. Besöket hos det lokala stadskontoret blev hos Frimental och tjänstemän och några politiker fick höra om Peak Oil och rådet att man skulle planera för en annan framtid- Det offentliga föredraget ordnades av det gröna partiet i Perth och inför en välfylld föreläsningssal hade vi en inspirerande diskussion som blev mycket längre än vad som var planerat. Vi har haft personliga möten med representanter för näringslivet och med närmaste medhjälparen till den tillträdande transportministern för West Australia.

Jag väljer att göra en mer detaljerad beskrivning av gårdagens möte med Julie Bishop. Hon representerar distriktet Curtin, Perth, i parlamentet och är biträdande oppositionsledare i parlamentet. I skuggregeringen har hon ansvar för utrikespolitik och handel. Bruce var lite osäker på hennes kunskaper om Peak Oil, men det visade sig att hon kände till begreppet och hade viss kunskap om problematiken. Vi fick betydligt längre tid än den halvtimma som var reserverad och vi hade ett mycket konstruktivt samtal. Hon föreslog att vi skulle ta kontakt med ledaren för oppositionen och skuggregeringens energiminister och hon hoppades att jag kunde komma tillbaka. Om det blir maktskifte i Australien så har vi nu möjlighet att få upp Peak Oil på agendan.

Bruce har också ordnat en mottagning i sitt hem dit intresserade Peak Oil personer var inbjudna och nu skall vi gå över till det privata julfirandet och först på programmet står en promenad ner till beachen och ett julbad. Nio fantastiska veckor i Australien är till ända.

I går kväll tittade vi på Perths officiella julspel. Det var fantastiskt fin solo och körsång, men den stora behållningen var att Maria kom ridande på en åsna, hedarna hade riktiga får och getter med sig då de kom och avslutningen då de tre vicemännen kom ridande på kameler var magnifik. Med denna beskrivning av julfirandet önska jag er alla mina läsare av bloggen (under november var det 11689 besök) en riktigt

GOD JUL

Posted in: Dagsaktuellt