Warning for rapidly rising oil prices / Varning för rusande oljepriser

Posted on February 5, 2011

15


(Price illustration from DN)

About 10 days ago Lasse Swärd from Dagens Nyheter [Sweden’s widest circulation broadsheet newspaper] rang me to discuss oil. We had a very interesting conversation for around two hours. Today, Saturday, I can read how well he understood our conversation. The electronic version of the article has the headline “Strongly rising oil prices” and what we see is that Brent crude has passed $100 per barrel. The unrest in Egypt is certainly contributing to the price rise but there are other factors that are also driving the price. I am pleased with how Lasse Swärd has reported our discussion.

Swärd has also interviewed the managing director of the Swedish Petroleum Institute Ulf Svahn. Svahn cannot understand why the price is rising and cites that a large reserve production capacity of 6 million barrels of day currently exists compared to reserve capacity of 2 mb/d three years ago. I strongly doubt those reserve production capacity figures. According to our and the IEA’s calculations, production in those oilfields that were in production three years ago has declined by 12 mb/d. To see growth in reserve production capacity from 2 up to 6 mb/d would require the oil industry to have brought on line new production capacity of (12 + 4) = 16 mb/d during the past three years which is not the case. Rather, the decline in price after 2007 meant that many projects were postponed.

What happened since 2008 is that ethanol production has increased markedly and ethanol can replace gasoline but not diesel production. That means that there is greater pressure on diesel production and we can expect that the price of diesel will rise, which it is currently doing (see graph in DN) . The oil price has now risen so high that the US economy is beginning to experience problems and if the price approaches $150 per barrel it is very likely that the world economy will slow again. What is certain is that without the ethanol as a part of our fuel supply for transport we would already be there. Currently it is alcohol that is lifting the spirits of the world economy!

(Swedish)

För cirka 10 dagar sedan ringde Lasse Swärd från DN och ville diskutera olja. Under cirka två timmar hade vi en mycket intressant diskussion. Idag lördag kan ni läsa hur han uppfattade vår diskussion. Den elektroniska varianten av artikeln har rubriken ”Starkt stigande oljepriser” och vad vi ser nu är att Brent har passerat $100 per fat. Oron i Egypten bidrar säkert till prisökningen, men det finns andra faktorer som också driver på priset. Jag är nöjd med hur Lasse Swärd återger vår diskussion.

Han har också intervjuat Svenska petroleuminstitutets VD Ulf Svahn och han kan inte förstå varför oljepriset skulle stiga och hänvisar till att det skall finnas en stor reservkapacitet på 6 miljoner fat olja om dagen jämfört med 2 miljoner för tre år sedan. Jag ifrågasätter starkt den reservsiffran. Enligt våra och IEA:s beräkningar har produktionen i de oljefält som var i produktion för tre år sedan sjunkit med 12 miljoner fat om dagen. För att komma fram till att reservkapaciteten ökat från 2 till 6 mb/d så måste industrin startat ny produktion motsvarande (12+4) 16 miljoner fat om dagen under tre år och så är inte fallet. Snarare medförde nedgången i priset att man senarelade flera projekt.

Vad som hänt sedan 2008 är att etanolproduktionen ökat markant och etanol ersätter bensin. Det medför att det blir ett större tryck på diesel och man kan förvänta sig att dieselpriset skall gå upp, vilket det också gör. Oljepriset börjar nu bli så högt så att den amerikanska ekonomin börjar få problem och om det närmar sig $150 per fat är det stor sannolikhet för att världsekonomin saktar in på nytt. Vad som är säkert är att utan etanolen som del av bränsleförsörjningen för transporterna hade vi redan varit där. Just nu är det spriten som fixar uppgången i ekonomin.

Här kan ni läsa artikeln i DN: ”Starkt stigande oljepris”

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt