Oil: Collapse when the peak is reached? / Olje: Kollaps når toppen er nådd?

Posted on February 7, 2011

0


Torgeir Eikeland, a journalist, wrote an article in today’s edition of Norway’s most widely read newspaper Aftenposten. It has the title, “Oil: collapse when the peak is reached?”. As well as interviewing me he has also interviewed Petter Osmundsen, Professor of Petroleum Economy from the University of Stavanger who made the following statement about peak oil, “This is a little like the prophecy of the return of the Messiah. It has been foretold for many years but the time-point for peak oil is always moved further into the future. Maybe it will never come at all. There are no Norwegian economists who support these ideas.” A little further on in the article Professor Osmundsen is reported as saying, “We have enough time to develop alternatives both in terms of more efficient extraction of oil and finding alternative sources of energy. When the oil price rises market dynamics will cause increased attempts to discover oil and new ways to do various things. There still exist promising possibilities to find many large oilfields and natural gas can be converted to oil.” (I have tried to translate from Norwegian to Swedish.) Unfortunately I have not found the article on Aftonposten’s website but I hope that it will soon be available.

It disturbs me that, apparently, there are no economists in Norway who understand energy and, furthermore, that those economists that do exist in Norway are unaware that Norway has passed peak oil as have most other oil producing nations of the world. The effect of the fact that all these nations have reached peak oil is that total world oil production must also peak. Sometimes it can be useful to trust in market forces. However, market forces cannot create energy. Energy must exist from the beginning and is then only transformed. Of course it is good to believe in new, large oilfields and, of course, the oil industry will find new oilfields. But according to the existing statistics we are consuming more oil than we are discovering. Finally we come to the escape clause called “natural gas”. I have just read in World Energy Outlook 2010 what the IEA has for expectations of gas-to-oil conversion. Production was 50,000 barrels per day in 2009 and in 2015 they expect it will be 200,000 barrels per day. By 2035 they expect it to have increased to 750,000 barrels per day, i.e. 0.9% of current oil consumption.

I will travel to Norway on Thursday to participate in the Winter Tällberg Forum in Voksenåsen, Oslo. I will meet a number of Norwegian leaders and I now understand that, in my presentation, I must warn them about Norwegian oil economists.

(Swedish)
Torgeir Eikeland, journalist, har idag skrivit en artikel i Norges största tidning Aftenposten, och den har fått rubriken ”Ojle: Kollaps når toppen er nådd?” Förutom undertecknad har han intervjuat Petter Osmundsen, professor i petroleumekonomi från universitet i Stavanger, och han gör följande uttalande om Peak Oil: ”Detta är lite som med Jesus återkomst. Den har varit spått i många år, men tidspunkten för Peak Oil skjuts ständigt längre fram i tiden. Kanske kommer den inte över huvud taget. Det finns ingen norsk petroleumekonom som stödjer dessa tankar.” Lite längre fram i artikeln säger professor Osmundsen: ”Vi har tillräckligt med tid att utveckla alternativ, både när det gäller att utvinna olja mer effektivt och till att finna alternativa energikällor. När oljepriset går upp kommer marknadens dynamik at se till att man vill försöka att hitta på nya sätt att göra olika saker. Det finns ändå goda möjligheter att finna flera stora oljefält och naturgas kan göras om till olja.” (Har försökt att översätta från norska till svenska.) Tyvärr har jag inte hittat artikeln på Aftonpostens hemsida men jag hoppas att den snart skall bli tillgänglig.

Det oroar mig att det tydligen inte finns några ekonomer i Norge som förstår sig på energi och att de dessutom inte är medvetna om att Norge har passerat Peak Oil och det faktum att de flesta av världens oljeproducerande länder också har passerat maximal produktion och att summan av det faktum att alla dessa länder nått Peak Oil måste medföra att den totala globala produktionen också kommer att nå Peak Oil. Att tro på marknadsekonomins kraft kan vara bra ibland, men vad det gäller energi kan man inte skapa energi med marknadskrafter, energi måste finnas från början och sedan bara omvandlas. Visst är det bra att tro på nya stora oljefält och visst kommer industrin att hitta nya fält, men enligt den statistik som finns konsumerar vi mer än vad man hittar. Till sist kommer brasklappen naturgas. Jag har just läst i World Energy Outlook 2010 vad IEA har för förhoppningar på förvandling av naturgas till olja. Produktionen var 50000 fat om dagen 2009, år 2015 tror man att den skall vara 200000 fat om dagen för att till sist år 2035 ha stigit till 750000 fat om dagen, dvs 0.9 procent av dagen konsumtion.

Jag åker till Norge på torsdag för att vara med på Winter Tällberg Forum, Voksenåsen, Oslo. Jag kommer att träffa en del norska ledare och jag förstår nu att jag i mitt anförande måste varna för norska oljeekonomer.

Posted in: Dagsaktuellt