The Guardian, Wikileaks cables and oil production in Saudi Arabia

Posted on February 10, 2011

2


The Guardian: “WikiLeaks cables: Saudi Arabia cannot pump enough oil to keep a lid on prices”

The information that has now been leaked about Saudi Arabia’s ability to pump oil is nothing new for me. I have heard it before and Sadad al-Husseini has previously presented this viewpoint publicly several times. What is interesting is that the US ambassador picked up the information in 2007 and sent it to Washington.

At the moment I am working on the chapter in my book “Peeking at Peak Oil” that deals with Saudia Arabia. In it I will be arguing that oil production in Saudi Arabia will be around 7.7 million barrels per day (Mb/d) in 2030 based on extrapolation of the trends we see today. There is a possibility of 10 Mb/d of production but that would require additional measures. In World Energy Outlook 2010 we can read that production was 9.7 Mb/d in 2009 and the IEA expects that it will be 14.6 Mb/d in 2035 which is clearly wishful thinking.

The problem with Saudi Arabia is “recovery factors”. They say that, at the start of production they had over 716 billion barrels (Gb) and that they have a recovery factor of 51%. The global average currently stands at 30% and in future might possibly reach 40%. Saudi Arabia says that they are much better at recovery than others. It is by using the 51% recovery factor that Saudi Arabia estimates their reserves as 260 Gb. But with a recovery factor of 30% their remaining reserves would only be 110 Gb and if it is 40% then the reserves would be 180 Gb. One can interpret the statement by Sadad al-Husseini as meaning that he does not believe in a recovery factor of 51%. Details on this and much more will come later this year when my book is published.

(in Swedish)
Den information som nu läcker ut om Saudiarabiens förmåga att pumpa olja är ingen nyhet för mig. Jag har hört den förut och Sadad al-Husseini har tidigare framfört åsikten offentligt flera gånger. Vad som är intressant är att den amerikanska ambassaden plockade upp informationen 2007 och skickat den vidare till Washington. Just nu håller jag på och arbetar med kapitlet om Saudiarabien i min bok, ”Peeking at Peak Oil”, och där kommer jag att argumentera för att oljeproduktionen i Saudiarabien kommer att vara runt 7.7 miljoner fat om dagen (Mb/d) år 2030 om man extrapolerar vissa av de trender som vi har i dag. Det finns en möjlighet till 10 Mb/d, men det kräver extra åtgärder. I World Energy Outlook 2010 så kan vi läsa att produktionen var 9,7 Mb/d år 2009 och IEA förväntar sig att den skall vara 14.6 Mb/d år 2035, självfallet ett önsketänkande. Problemet med Saudiarabien är ”recovery factors”. Man säger att man från början hade över 716 miljarder fat (Gb) och att man har en recovery factor på 51%. Det globala medelvärdet ligger just nu på 30% och kan kanske i framtiden komma upp till 40%. Saudiarabien säger att man är mycket bättre än andra. Det är med 51 procents ”recovery factor” som Saudiarabieb får en reserv på 260 Gb. Med en ”recovery factor” på 30% så skulle de kvarvarande reserverna vara 110 Gb och om den är 40% så blir det 180 Gb. Man kan tolka uttalandet från Sadad al-Husseini som att han inte tror på en ”recovery factor” på 51%. Detaljer om detta och mycket mer kommer senare i år i min bok.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt