Global energiförsörjning och framtidens samhällsbyggande

Posted on April 8, 2011

1


Veckans publika händelse blev “Trenddagen” som arrangerades av Svensk Byggtjänst. Att vara med på olika konferenser och seminarier ger mig möjlighet att få lyssna till många intressanta föredrag och då jag faktiskt en gång i min ungdom hade tänkt bli arkitekt var det extra intressant att få lyssna till professor Örjan Wikforss, som pratade om visioner för samhällsbyggande. Han pratade om rummet som man vistas i och rummet som man rör sig i. Då man planerar framtidens olika rum är det viktigt att man nu också tar hänsyn till Peak Oil då det rum som byggs nu kommer att uppleva Peak Oil. Speciellt viktigt är det att ha med Peak Oil då vi skapar framtidens rum där vi rör oss. Vad det gäller en byggnad så noterade Örjan Wikfors att vi som individer bedömer det vi ser. Låt oss som exempel ta den byggnad där konferensen ägde rum, det nybyggda Stockholm Waterfront Congress Centre som nu står som en stor klump mitt i Stockholm och kommer att så göra de närmaste 100 åren. Hur kommer vi att betrakta denna bygnad tillsammans med Stockholms stadshus som byggdes för 100 år sedan. Många förknippar denna fantastiska byggnad med Nobelpriset och Nobelmiddagen, vad man i framtiden kommer att komma ihåg av det nya landmärket i Stockholm är möjligen att det var där som man sov natten efter middagen. Vad det gäller trender inom arkitekturen upplevde han att det funktionella rummet var på väg att lösas upp för att ge plats åt större entréer och vistelserum. Till sist markerade han att då man bygger den nya staden måste man planera för barnen för de är närvarande i staden. Som varnande exempel nämnde han Hammarby sjöstad där man helt plötsligt upptäcker att det inte finns plats för skolor och andra funktioner som är viktiga för barn.


Innan det var dags för mitt föredrag fick jag också lyssna till Rolf Persson, VD för Industrifakta, som pratade om Starkaste trenderna inom bygg- och fastighetssektorn. Han noterade att svensk ekonomi var tillbaka på banan och att nybyggnationen var tillbaka på den nivå vi hade innan finanskrisen. Men han såg också riskfaktorer:

• Skuldsättning och budgetunderskott i Europa
• Räntor och bostadsprisutveckling
• Utvecklingen för exporten
• Tillväxt i USA och Asien
• Bostadsförsörjningen
• Kompetensförsörjningen
• Nordafrika och Japan
• Politiska beslutsprocesser

Självfallet borde han också haft med Peak Oil som en riskfaktor för framtiden, men låt oss hoppas att han lägger till denna riskfaktor efter det han lyssnade till mitt föredrag.

Vad Svensk Byggtjänst begärt att jag skulle prata om var följande agenda:

• Global energiförsörjning
• Hur stora möjligheter har Sverige att göra sina egna val av framtida energikällor?
• När får solenergi sitt stora kommersiella genombrott?
• Vilka länder kommer att styra utvecklingen?
• Vad händer om man gör nya stora oljefyndigheter så att oljepriset förblir konkurrenskraftigt?
• Vilket är det allra största enskilda hindret för att reducera utsläppen av växthusgaser?

Det är en agenda värt minst två timmars föreläsning, men jag fck bara 30 minuter till mitt förfogande, men tydligen gick det bra för Svensk Byggtjänst var belåtna.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt