Carl-Henrik Svanberg – the black, dying swan / Carl-Henrik Svanberg – den svarte döende svanen

Posted on April 21, 2011

7


The majority of BP’s shareholders have decided to continue to support Carl-Henrik Svanberg as chairperson of BP. They have done this close to the anniversary of the terrible oil catastrophe involving the Deep Water Horizon rig in the Gulf of Mexico. In association with this the business section of the Swedish newspaper Svenska Dagbladet has published two articles featuring interviews with Svanberg. I have previously discussed Carl-Henrik Svanberg on my blog in connection with his speech in Malmö where he commented on future oil production. I also wrote an opinion piece in the newspaper Sydsvenskan on Svanberg. Now he has expressed an opinion on climate change and believes that two degrees of warming is not so bad, “Most of course agree that the world can tolerate a couple of degrees of warming”.

At the moment we can hear the call of swans returning to Sweden and we mark the arrival of spring. At the Academy Awards ceremony in Hollywood the movie “Black Swan” received an Oscar. Swan Lake is, of course, a wonderful ballet. When I observe all the pirouettes that Carl-Henrik Svanberg is engaged in it reminds me more of the solo performance choreographed one hundred years ago for the Russian ballerina Anna Pavlova, “The Dying Swan”. The inspiration for the dance came from the ballet Swan Lake and the poem “The Dying Swan” by Alfred Tennyson.

In an interview in Svenska Dagbladet Carl-Henrik Svanberg hoped that, in future, he would be able to return to Sweden like the swans return in spring and take up a new board position. Of course, he is thinking of a position as chairperson of a company. My view of the future is that he should not be relied upon to shape the path forward for Swedish industry and I hope that the government will soon remove him from his leadership role at Uppsala University. At Uppsala University we are engaged in research mapping the future and the view of the future that Carl-Henrik Svanberg has appears not at all realistic.

Majoriteten av BP:s aktieägare har bestämt sig för att fortsätta och satsa på Carl-Henrik Svanberg som styrelseordförande och detta nästan på årsdagen av den svarta oljekatastrofen med Deep Water Horizon i Mexikanska viken. I samband med detta har Svenska Dagbladets Näringslivsdel haft två artiklar där man intervjuat Svanberg. Jag har tidligare diskuterat Carl-Henrik Svanberg på min blogg i samband med att han var i Malmö och uttalade sig om framtidens oljeutvinning. Jag skrev då också en debattartikel i Sydsvenskan om Svanberg. Nu har han uttalat sig om klimatförändringar och tycker att två grader inte är så farligt: ”De flesta är nog överens om att världen kan tåla ett pars graders uppvärmning”.

Just nu kan vi se och höra sångsvanen som kommer tillbaka till Sverige och markerar att våren har kommit. Vid Oskarsgalan i Hollywood belönades den Svarta Svanen med en Oskar och visst är Svansön en fantastisk föreställning. Då jag nu betraktar alla de ”piruetter” som Carl-Henrik Svanberg gör påminner det mer om en solodans och frågan är om vi skall jämföra dansen med den solodans som skapades för hundra år sedan åt den ryska ballerinan Anna Pavlova, ”Den döende svanen”. Inspirationen till dansen kom från baletten Svansjön och dikten ”The Dying Swan” av Alfred Tennyson.

I intervjun hoppades Carl-Henrik Svanberg att han i framtiden skulle få komma tillbaka som sångsvanen om våren och få något nytt styrelseuppdrag i Sverige. Naturligtvik tänker han sig posten som styrelseordförande i något bolag. Med mitt sätt att se på framtiden bör han inte anlitas för att staka ut framtiden för svenskt näringsliv och jag hoppas att regeringen snart byter ut honom i styrelsen för Uppsala universitet. Vi vid universitetet forskar om framtiden och den syn som Carl-Henrik Svanberg markerar tillhör inte framtiden.

Den döende svanen

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt