The Laureate Symposium on Global Sustainability

Posted on May 18, 2011

12


Yesterday Wednesday I was invited to participate in the “Nobel Laureate Choral Concert” in Eric Ericsson hall, Skeppsholmen. The Event was part of the ”Nobel Laureate Symposium on Global Sustainability” that has been held in Stockholm over a period of three days. Today the participating Nobel prizewinners signed a document called ”The Stockholm Memorandum – tipping the Scales towards Sustainability”. I have now downloaded the document, read it and admired all the fine words written therein. (The Stockholm Memorandum)

Let’s begin with the term “Sustainability”. If you search for a definition you may find that given in the Brundtland Commission report of 1987:

”Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”
Fine words but what do we see in reality?

For me, the central requirement in our lives is energy. From that perspective we can see how certain nations develop in a positive manner because they have the opportunity to use energy while other nations lack development because they do not have access to energy. Provision of energy for a growing world population should be the central issue in every document that attempts to address the future.

In section 2, ”Managing the climate – energy challenge”, one might have expected a discussion of global energy issues but, instead, the document encourages governments to reduce emissions in a just manner while saying, At the same time, the energy needs of the three billion people who lack access to reliable sources of energy need to be fulfilled”. How this is going to happen should be the central issue.

Once again we have a document that does not address the greatest global issue that we face, “that all too many people have all too little energy to share”. Once again it is environmental issues that are prioritised,

”In an interconnected and constrained world, in which we have a symbiotic relationship with the planet, environmental sustainability is a precondition for poverty eradication, economic development, and social justice.”

We will never achieve these goals if we do not discuss our future from an energy perspective. Food is energy and energy is required to produce food. Then we need shelters that have access to energy, an economy that provides us with money to buy food and pay for those shelters and energy to power that economy. Of course, that energy we need should be sourced in a manner compatible with providing a future for our children and grandchildren.

It is said that Santa Claus lives in the Finnish city of Rovaniemi. The Stockholm Memorandum document was presented to Finland’s president but one can ask whether it could just as well have been handed over to Santa Claus because such a document cannot have any significance for our future if it does not discuss that future from an energy perspective.

(Swedish)
I går kväll var jag inbjuden att vara med på “Nobel Laureate Choral Concert” i Eric Ericssonhallen, Skeppsholmen. Eventet var en del av ”Nobel Laureate Symposium on Global Sustainability” som har ägt rum i Stockholm under tre dagar. Idag har de Nobelpristagare som varit med skrivit under ett dokument som kallas för ”The Stockholm Memorandum – tipping the Scales towards Sustainability”. Jag har nu laddat ner dokumentet, läst det och begrundat alla de fina ord som radas upp i dokumentet. (The Stockholm Memorandum)

Låt oss börja med själva begreppet ”Sustainability”. Om man söker efter en definition hamnar man på den definition som fanns i Brundtland Kommissionen rapport från 1987:

”Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.»

Fina ord, men hur ser verkligheten ut.

För mig är det centrala i tillvaron behov av energi och utifrån möjligheten att använda energi kan vi se hur vissa länder utvecklas positivt medan andra saknar utveckling för att man inte har tillgång till energi. Att diskutera energiförsörjningen för en växande världsbefolkning borde vara det centrala i varje dokument som försöker se in i framtiden.

I avsnitt 2 ”Managing the climate – energy challenge” kunde man förväntat sig att man diskuterade de globala energiproblemen, men vad man gör är att uppmana regeringar att reducera utsläpp på ett rättvist sätt samtidigt som man säger ” At the same time, the energy needs of the three billion people who lack access to reliable sources of energy need to be fulfilled”. Hur detta skall ske borde vara centralt.

Än en gång har vi ett dokument som inte tar sig an det största globala problem som vi har, ”att allt för många har allt för lite energi att dela på”, än en gång är det miljöfrågan som prioriteras: ”In an interconnected and constrained world, in which we have a symbiotic relationship with the planet, environmental sustainability is a precondition for poverty eradication, economic development, and social justice.” Vi kommer aldrig att uppnå dessa mål om vi inte diskuterar vår framtid utifrån ett energiperspektiv. Mat är energi och det behövs energi för att producera mat, sedan behöver vi bostäder där det finns tillgång till energi, en ekonomi som ger oss pengar för att köpa mat och betala för vår bostad och idag kräver vårt ekonomiska system energi. Självfallet skall den energi som vi behöver tas fram så att vi går mot en framtid som är bra för våra barn och barnbarn.

Dokumentet lämnades över till Finlands president och i finska Rovaniemi hävdar man ju att Tomten bor. Nu var det inte till Tomten som dokumentet skulle överlämnas, men frågan är om det inte blir ett dokument som lika gärna kunde lämnats över till Tomten, det kommer inte att få någon betydelse för verkligheten då man inte diskuterar framtiden utifrån ett energiperspektiv.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt