Peak Oil as a Film Theme / Peak Oil som filmtema

Posted on June 27, 2011

1


“Burn Up” is a TV mini-series in two parts that SVT (Swedish Television) has just shown. Interestingly, Peak Oil is the theme of the film. I must confess that it took until part two until Peak Oil was mentioned explicitly. The dialogue was, “This makes Peak Oil now” to which the reply was, “Yesterday”. Those that wish to view the two episodes can do so at the following links during coming weeks. (The BBC has also shown these two episodes recently):

Part 1: http://svtplay.se/v/2458979/burn_up/del_1_av_2
Part 2: http://svtplay.se/v/2464193/burn_up/del_2_av_2

(You can read a summary of the series at Wikipedia.)

Part 1 begins with a helicopter tour over the oil sands area in Alberta, Canada and then takes us to the desert in western Saudi Arabia where data is copied from a computer and the person engaged in the copying is one of a group of geologists on a secret mission in the desert. The geologists’ field station is then attacked and everyone but the hero is killed. The information that was copied shows that the large quantities of oil that everyone is counting on under the desert in western Saudi Arabia do not exist and that is when we hear the dialogue above. If one considers how many die for the truth to be revealed one can see how contentious the issue of Peak Oil is. (If one looks closely at the appearance of the hero in the film he bears an uncanny likeness to Ulf Svahn, the CEO of the Swedish Petroleum Institute.)

Returning to the great secret that must not be revealed, in reality nobody has yet asserted that large quantities of oil should exist under the desert in western Saudi Arabia since that area of the nation has a completely different geology to the oil-producing area. However, as the plot for the film it is an exciting thought. The consequences of when the truth on Peak Oil finally becomes public knowledge are dramatic and we saw the first part of this drama in the autumn of 2008.

The expression “Peak Oil” was first used in the international press in 2002 when we formed ASPO in Uppsala. It is amazing that Peak Oil became the theme of a film in 2008 when it first was shown. I will not comment on this further just now but I think that this topic may make an interesting additional blog later.

(Swedish)
Burn Up är en mini-TV-serie i två delar som SVT just visat och det intressanta är att Peak Oil är temat för filmen. Jag måste erkänna att det var först i del 2 mot slutet av filmen som Peak Oil nämndes i replikerna ”Det betyder att vi har Peak Oil nu” med svaret ”Nej, Peak Oil var i går”. Ni som vill se de två avsnitten kan göra det här under de närmaste veckorna (BBC har också visat de två avsnitten nyligen):

Del 1: http://svtplay.se/v/2458979/burn_up/del_1_av_2
Del 2: http://svtplay.se/v/2464193/burn_up/del_2_av_2

(På Wikipedia kan ni lässa en sammanfattning av serien.)
Avsnitt 1 börjar med en helikoptertur över oljesandsområdet i Alberta, Kanada, för att sedan ta oss till öknen i västra Saudiarabien där data kopieras från en dator och personen som kopierar är en av några geologer som är på något hemligt uppdrag i öknen. Fältstationen blir angripen och alla utom vår hjälte dödas. Den information som kopieras visar att det inte finns stora mängder av olja i öknen i västra Saudiarabien som alla räknar med och replikerna här ovan fälls. Med tanke på alla de som dödas för att sanningen om Peak Oil inte skall komma ut så inser ni säkert hur laddad frågan om Peak Oil är. (Om man tittar på utseendet på hjälten i filmen så påminner han ganska så mycket om Ulf Svahn, COE för Svenska petroleuminstitutet.)

Om vi går tillbaka till den stora hemligheten som inte får avslöjas så är det ingen som hittills har räknat med att det skall finnas olja i västra Saudiarabien för den del av landet har en helt annan geologi, men som tema för en film kan det vara en spännande tanke. Konsekvenserna då till slut sanningen om Peak Oil kommer ut till allmänhetens kunskap är dramatisk och en första del av denna dramatik hade vi hösten 2008.

Det var då vi bildade ASPO i Uppsala 2002 som uttrycket Peak Oil för första gången användes i internationell press, otroligt att Peak Oil nu är temat i en spelfilm. Jag nöjer mig med dessa kommentarer just nu, men jag tror att detta kan bli en intressant sommar blogg.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt