Tällberg forum 2011 (Swedish)

Posted on July 4, 2011

3


(An English version will as a new blog)

Det är dags att summera 2011 års upplaga av Tällberg forum. Rent geografiskt hade man flyttat sitt foumtält från Tällberg till Sigtuna, men för övrigt var det mesta sig likt. Det är på plats att nämna att tanken bakom Tällberg forum är att en mångfald från alla världens hörn skall komma tillsammans för att diskutera aktuella frågor och knyta kontakter för framtida projekt. Det finns otaliga exempel på detta.

Ett tema för årets forum var ”gamla kartor och ny verklighet”. De regionala kartorna var bland andra Mellanöstern, Amazonas och Arktis, och de internationella kartorna var befolkning, energi och mat. Den som är intresserad att följa vad som hände på planar sessionerna kan gå till forumets hemsida (http://webbtv.compodium.se/tallberg11/). Då forumet började på torsdag fick vi ett exempel från varje kartblad och den ”arabiska våren” var en självklar del. En fråga som oroar många är den framtida utvecklingen av världsbefolkningen. Än en gång visade Hans Rosling att han är en mästare att fånga sin publik, men i hans presentation fanns en mycket intressant observation. Om man delar upp världsbefolkningen i åldersgrupper så har världen, som Hans sa, inte bara nått ”Peak Oil” utan även ”Peak Child”. Under de senaste åren har det inte skett någon befolkningstillväxt i den yngsta delen av världsbefolkningen. De ökning som vi nu har i världsbefolkningen beror på det faktum att allt fler äldre överlever. Den trenden beräknas fortsätta då vår hälsa blir bättre och den medicinska forskningen gör framsteg så att man kan bota fler sjukdommar. Det är dessa faktorer som kommer att göra så att vi kommer att passera 9 miljarder invånare på jorden.

Det fanns enormt mycket intressant att lyssna till men nu begränsar jag mig till energi. Amory Lovins från Rocky Mountains Institut är välkänd för sin teknikoptimism och än en gång fick vi höra att med ny teknik kan med tiden lösa allt. Vad det gällde bilar så är det nya lätta material och elbilen som skulle ta oss bort från vårt oljeberoende. Faktum kvarstår att det är inte dessa bilar som just nu säljs och flertalet vill ha. Övergångsperioden kommer att bli mycket längre än den peak oil platå som vi nu befinner oss på.

På fredagsmorgonnen handlade sessionen om ”Technology and Energy Horizons”. I januari var det ett prefurum i Oslo där jag medverkade och beskrev då vad Peak Oil skulle få för konsekvenser för framtiden. Arrangörerna blev tydligen skrämda av denna vår forskning så då det var dags för att diskutera framtidens karta vad det gällde energi valde man Björn O Nilsson, som är president för Kungliga vetenskapsakademin. Från hans presentation: “…..soon we will run out of oil, that will not happen in the near turn, we constantly find new oil and with more than a hundred dollars per barrel there is even more oil available that couldn’t be available at 20 dollars per barrel. Therefore … of cause we will run out of oil but not me, and not my children and not even the grandchildren that I not yet have”.

Professor Björn Nilsson har gjort forskning relaterad till sjukvården och energi finns inte på hans meritlista. Efteråt frågade jag honom vad det var för data som han hade som referens för sitt påstående och han reffererade till en sammanställning som IVA hade gjort som var baserad på Internationa Energy Agency och US Energy Information Administration. Då jag gick till IVA:s hemsida hittade jag referensen. Den heter ”Globala energitrender” och är skriven av nationalekonomen Marian Radetzki, min trätobroder sedan många år. Nu förstår jag varför deltagarna på Tällberg forum fick en bild av oljans framtid som kan tolkas som ”dont worry, be happy”. Efteråt var det flera som frågade varför jag inte fick berätta om Peak Oil. Det faktum att jag var med i Oslo visar att tanken fanns där, men min tolkning är att man inte vågade ”släppa ut anden ur flaskan”. Men vem vet, det kan bli annorlunda då verkligheten kommer att påverka den globala utvecklingen.

På lördagskvällen var det en stor konsert där även allmänheten var inbjuden och då ”borgmästare” Anders Johansson tackade Tällberg forum för att man valt att komma till Sigtuna så nämnde han med några ord om vad som behandlats, och där i raden av aktivitetet nämnde han Peak Oil. Ander Johansson hade varit med i Oslo och där var det ganska mycket diskussion om Peak Oil, han var inte medveten om att den frågan strukits på agendan.

Personligen var jag naturligtvis besviken, men det fanns så många andra intressanta frågor i den komplexa värld som vi lever i. Jag vill avslutningsvis rekommendera att ni lyssnar till min gode vän John Liu och hur han har dokumenterat att det går att återskapa ekosystem som förstörts. Presentationen är ungefär 20 minuter in på den sista planarsessionen. Det viktigaste med Tällberg forum är att knyta kontakter och än en gång har jag knutit nya kontakter som är viktiga för framtiden.

Advertisement
Posted in: Uncategorized