USA lever över sina tillgångar

Posted on August 7, 2011

13


(English will come)

Semestern är slut och nu är det dags att komma tillbaka till min blogg. Det fanns tillfällen under ledigheten där en kommentar om energi hade varit på plats, men mitt beslut var att vara ledig. En fråga som dominerat nyheterna den senaste veckan är USA:s skuldkris och jag börjar där. Tiningar runt om i Sverige diskuterar frågan och ett exempel är ledarsidan i Dagens Nyheter ” När tokhögern bestämmer”.

Då vi år 2000 firade ett nytt millennium var jag tillsammans med min dotter Malin i Washington och vid 12-slaget var vi tillsammans med tusentals andra och President Clinton på National Mall för att se på det fantastiska fyrverkeriet. Då var den amerikanska utlandsskulden 5,751,743,092,605 dollar eller $5752 miljarder. Ett år senare då President George W. Busch tog över rodret i januari 2001 hade skulden minskat till 5727 miljarder. Den kraftiga ökningstakten i utlandsskulden från 1000 miljarder till 4000 miljarder under Regan och Busch Seniors styre hade dämpats. Under de första fyra åren med Busch Jr ökade skulden till 7596 miljarder dollar och då President Obama tog över rodret den 20 januari 2009 var skulden uppe i $10700 miljarder. I fredags den 4 augusti då börsen stängde i New York var skulden $14565 och i det läget beslutade Standard & Poor’s att sänka USA:s kreditbetyg AAA till AA+. USA lever över sina tillgångar. Sänkningen är den första sedan 1941 då USA fick toppbetyget AAA. Kina är det land som lånat ut mest pengar till USA och man har också kritiserat den politiska turbulensen i USA. Man har till och med hävdat att den är ett bevis på att demokratiskt styre inte är så bra. Vad kan Kina göra med USA i framtiden, ”Den som är satt i skuld är inte fri”.

En bidragande faktor till den stora utlandsskulden är självfallet det höga oljepriset och det kan vara intressant att jämföra importkostnaderna med den stigande statsskulden. Om man tar skillnaden mellan konsumtion och produktion av olja i USA blir det att man 2010 importerar 11 miljoner fat om dagen. För fem år sedan var det 13 miljoner fat om dagen. Med ett oljepris på 110 dollar per fat så blir idag kostnaden per dag 1.2 miljarder dollar och per år 440 miljarder. I början av 2000-talet var importkostnaderna bara 110 miljarder dollar. Jag har inte gjort någon exakt beräkning, men man kan uppskatta att det höga oljepriset de senaste åren medfört en ökad importkostnad på 1500 miljarder dollar. Man beräknar också att Irakkriget hittills har kostat 900 miljarder och sedan skall vi också lägga till kostnaderna för Afghanistan så ökade kostnader för olja och krig under 11 år ligger på storleksordningen 3000 miljarder dollar. Ökningen av skulden från 2000 till 2011 är 8800 miljarder och ungefär 35% av denna ökning kan relateras till olja och krig, resten, mer än 5000 miljarder dollar, är en överkonsumtion som USA inte har råd med.

Under perioder då republikaner har styrt har det varit viktigare med skattesänkningar än att ha en budget i balans och nu har republikanerna tvingat in President Obama på samma linje. Enligt uppgift är 70% av de amerikanska skatteinkomsterna baserade på konsumtion, ju mer du handlar dess då mer omsättningsskatt betalar invånarna. Vi har att den direkta ökade kostnaden för import då priset på olja stiger och sedan har vi den indirekta effekten att det höga priset på bensin gör att konsumtionen minskar och skatteinkomsterna minskar. För ett år sedan var priset nere på $70 per fat och nu är vi uppe på $110 per fat. Denna prisökning gör att vi nu ser en dämpad tillväxt runt om i världen. Det är på tiden att de styrande, inte minst Världsbanken, tar till sig verkligheten och Peak Oil.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt