China’s new aircraft carrier / Kinas nya hangarfartyg

Posted on August 11, 2011

6


China’s new aircraft carrier

Last Wednesday [10 August] China showed that it is on the way to becoming an international great power. Its new aircraft carrier went to sea. In 1998 China brought an old Russian aircraft carrier that has now been completely upgraded. There are signs that it may be better equipped than American aircraft carriers. Overseeing of China’s oil interests is one of the roles mentioned in the available commentary on the ship’s strategic role. Journalists have focused on possible activities in the South China Sea but I see a completely different strategic task.

China has now increased its imports of oil so that it is now the world’s second largest importer. It has surpassed Japan in oil imports. The imports come mainly from the Middle East and Africa and must pass the Strait of Malacca. Today the USA oversees traffic in the Strait with its aircraft carriers and, in a situation of international tension, it could stop oil shipments to China. It would greatly surprise me if we did not soon read in the news that the Chinese aircraft carrier has passed through the Strait. Currently 9 supertankers per day leave the Middle East and six of these steer towards Asia while only three steer towards Europe and the USA. In five years Peak Oil will mean that there are, presumably, only two supertankers steering towards Europe and the USA. One additional tanker per day will be passing through the Strait of Malacca.

It is almost certain that China will obtain additional aircraft carriers to secure its future oil shipments.

I onsdags markerade Kina att man är på väg att bli en internationell stormakt, det var då som deras nya hangarfartyg för första gången styrde ut på havet. Det var 1998 som man köpte ett gammalt ryskt hangarfartyg som nu är upprustat maximalt. Det finns antydningar om att det skall vara bättre utrustat än de amerikanska hangarfartygen. I de kommentarer som finns om fartygets strategiska uppgifter nämns bevakning av oljeintressen. Vad journalister har koncentrerat sig på är Sydkinesiska sjön men jag ser en helt annan strategisk uppgift.

Kina har nu ökat sin import av olja så att man nu är världens näst största oljeimportör, man har passerat Japan. Importen kommer från Mellanöstern och Afrika och måste passera Malackasundet. Idag bevakar USA trafiken i sundet med sina hangarfartyg och kan i skarpt läge stoppa exporten till Kina. Det skulle förvåna mig stort om vi inte snart kan läsa i nyheterna att det kinesiska hangarfartyget har passerat sundet. Idag är det 9 supertankers som varje dag lämnar Mellanöstern och sex av dessa styr sin färd mot Asien medan bara tre styr mot Europa och USA. Om fem år kommer Peak Oil att medföra att det förmodligen bara är två supertankers som styr mot Europa och USA. Ytterligare ett fartyg skall gå genom Malackasundet.

Med stor säkerhet kommer Kina att skaffa sig ett andra hangarfartyg för att säkra framtidens oljetransporter.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt