Green growth? A consumption perspective on Swedish environmental impact trends using input–output analysis / ”Sveriges klimatutsläpp är större än regeringen säger”

Posted on September 14, 2011

27


Today DN Debate published an article on our research on climate change and they chose to headline the article with “Sweden’s climate emissions are larger than the government is saying”. I suggest that you read it [”Article in Swedish”. ] and then you can make comments at this blog. The scientific research report [in English] is available from Uppsala University.Green growth? A consumption perspective on Swedish environmental impact trends using input–output analysis

Idag publicerar DN Debatt vårt arbete om klimatutsläpp och man har valt att ge den rubriken ”Sveriges klimatutsläpp är större än regeringen säger”. Jag föreslår att ni läser den där och sedan kan ni kommentera den här. Rapporten är tillgänglig från Uppsala universitet.

Green growth? A consumption perspective on Swedish environmental impact trends using input–output analysis

Advertisement
Posted in: Uncategorized