The OECD’s economic crisis / OECD:s ekonomiska kris

Posted on October 28, 2011

3


After a pause of a few weeks it is time to begin to write my blog again. You should know that Michael who translates my blog into English, Olle who has done all the illustrations in my book and I have been working around the clock during the last month to make the book “Peeking at Peak Oil” ready for publication. The book will be given to the publisher on 10 November. To my surprise, rumours of the book have begun to spread on the internet and some international booksellers have already begun to advertise its coming release. Springer hopes to have it in the bookstores by February.

I wrote the entire book in Swedish and Michael then translated it into English. Now I am editing the Swedish version so that the changes we made while preparing the English version are included. The Swedish version will be printed by Studentliteratur as a “translation” of the English original. We hope that the Swedish version will be printed by mid-March.

Yesterday, I presented parts of the book in Zurich when I was invited to give a presentation to SNS Switzerland – Liechtenstein (SNS = Student Association for Industry and Society) which is a society for Swedes resident or temporarily working in Switzerland or Liechtenstein). The title of the presentation was “The OECD’s reduced opportunities to import oil can explain the OECD’s economic crisis!” It is now 10 years since we started ASPO and at that time the price of oil was a little over $20 per barrel. Since 2005 real oil production has been stable at around 81.5 million barrels per day (Mb/d, see the BP Statistical Review of World Energy) and the fact that production has been unable to be increased has meant that prices have skyrocketed. The 27 nations of the EU with the USA together import 24 Mb/d and the rapid rise in the price of oil has not been compensated for with increased exports of goods to pay the higher oil bill. Instead they have gone into debt. What we are seeing now is exactly what, in 2002, we said would happen in 2010 but, at that time, was called “craziness”. There are more details in my book, but I will return to them later.

Next week ASPO USA holds it annual conference and I will present a few more details from the book. Springer will also be there for a first viewing of the book.

(In Swedish)
Efter några veckors paus är det dags att börja skriva på min blogg igen. Ni vet att Michael, som översätter min blogg till engelska men även min bok, Olle, som gjort alla illustrationer till min bok, och jag själv den senaste månaden jobbat dygnet runt för att få klar boken ”Peeking at Peak Oil” färdig för tryckning. Den 10 november lämnades den över till Springer. Till min förvåning har ryktet om boken spridit sig till internet och några internetförsäljare av böcker har redan börjat att annonsera om att den skall komma. Springer hoppas att den skall vara ute till februari.

Jag skrev hela boken på svenska som Micheal sedan översatte till Engelska och nu håller jag på och editerar den svenska versionen så att de ändringar som vi gjorde då vi färdigstälde den engelska versionen kommer med. Den svenska versionen skall tryckas av Studentlitteratur som en ”översättning” av det engelska originalet. Vi hoppas att den svenska versionen skall vara tryckt i mitten av mars.

I går presenterade jag delar av boken i Zürich då jag var inbjuden att hålla föredrag för SNS Schweiz – Liechtenstein (SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle), som är en förening för svenskar som bosatt sig eller som tillfället jobbar i Schweiz och Liechtenstein. Titeln på föredraget var : “OECD:s minskade möjligheter att importera olja kan förklara OECD:s ekonomiska kris!” Det är nu 10 år sedan vi startade ASPO och då var priset på olja lite över $20 per fat. Sedan 2005 har den verkliga oljeproduktionen vari konstant med 81.5 miljoner fat om dagen (se BP Statistical Revue of World Energy) och det faktum att produktionen inte kunde öka medförde att priser rusade i höjden. EU27 och USA importerade tillsammans 24 miljoner fat om dagen den snabba ökningen av oljepriset har inte kompenserats med ökad export av varor för att betala den höga oljenotan. Man har i stället byggt upp en skuld. Det som vi nu ser är exakt vad vi sa 2002 skulle hända runt åt 2010 men då kallades synpunkten för ”tokerier”. Det finns fler detaljer i min bok, men jag får återkomma till dem senare.

Nästa vecka har ASPO USA sin årliga konferens och då skall jag presentera lite andra detaljer från boken och Springer kommer också att vara där för en förhandstitt på boken.

Posted in: Uncategorized