World Energy Outlook 2011 sweeps Peak Oil under the mat / World Energy Outlook 2011 sopar Peak Oil under mattan

Posted on November 12, 2011

1


It was with great excitement that I opened the file containing the recently released World Energy Outlook 2011. In suspense I looked for the usual chapter on oil but I quickly discovered that it was the same as last year.I went back to the “highlights” on page 13 and it appears that the IEA will not discuss oil in this year’s edition of World Energy Outlook. It concentrates mainly on natural gas:

“The Golden Age of Gas Scenario takes the WEO-2010 New Policies 
Scenario as its starting point, and adopts new Assumptions that have 
the effect of building a more positive future outlook for natural gas 
to 2035.”

The fact that the IEA has chosen to continue with last year’s estimates of oil suits me very well since I do not need to update anything in my recently completed book Peeking at Peak Oil. The next contribution to the international debate on oil will come when that book is released in late February / early March in English and Swedish. We have now begun to discuss a Spanish translation. I will return to WEO-2011 a little later when I have read it.

(In Swedish)

Det var med stor spänning som jag öppnad filen med World Energy Outlook 2011. Med spänning letade jag efter det vanliga kapitlet om olja och mycket snabbt upptäckte jag att man kopierade förra årets version. Jag gick tillbaka till sidan 13 och ”Highlights” och framgår det att man inte tänker diskutera oilja i årets upplaga av World Energy Outlook. Man kommer framförallt att koncentrera sig på naturgas:

The Golden Age of Gas Scenario takes the WEO-2010 New Policies Scenario as its starting point, and adopts new Assumptions that have the effect of building a more positive future outlook for natural gas to 2035.

Det faktum att man väljer att ha kvar förra årets uppskattning om olja passar mig utmärkt för det betyder att jag inte behöver ändra någon till i min bok Peeking at Peak Oil. Nästa inlägg i den internationella oljedebatten blir boken som skall komma ut runt månadsskiftet februari mars då den kommer på engelska och svenska. Vi har nu börjat att diskutera en spansk översättning. Jag skall återkomma till WEO-2011 lite senare då jag har läst den.

Advertisement
Posted in: Uncategorized