Sweden’s 100 most environmentally influential people / Sveriges 100 miljömäktigaste personer

Posted on December 20, 2011

4


(Swedish below)

Every year the magazine Miljöaktuellt [Environmental News] publishes a list of Sweden’s 100 most influential people regarding the environment. Since part of the research we are engaged in is crucial for our future environment I am happy that someone has nominated me to be on the list. The actual list will be announced at Nalen on 18 January. Of course, I don’t expect to wind up high on the list but to be somewhere among the 100 would be fun.

Since 2003 I have asserted that the emissions scenarios published by the IPCC in 2000 are incorrect and can never happen in reality. At that time the matter gained publicity when CNN published on it in association with Anders Sivertsson presenting his Ph.D. thesis (read the article by CNN). In my coming book, “Peeking at Peak Oil” I describe the goings on regarding the emissions scenarios. A detailed analysis of the scenarios can be found in our research article, ”Validity of the fossil fuel production outlooks in the IPCC Emission Scenarios”.

I would like to point out that the results of our analysis do not mean that there are no problems for our future with respect to climate change but the scenarios that are usually described as “business as usual” can never be true. In reality, our future requires us to change our energy system so that the world’s coming 9 billion people can survive. At the moment it is Peak Oil that is affecting our economy but that, unfortunately, is just the beginning. (I go into more detail regarding this in the book.)

At the moment the IPCC is working on “The Fifth Assessment Report” that is estimated to be ready by 2014. This report will also present scenarios on future emissions. Previously the IPCC published 40 scenarios and now, apparently, they plan to reduce these to four. The person who is responsible for the chapter on future scenarios has told me personally that I will be able to read the chapter before it is published and we will see if they have taken our research into account. The IPCC has stated that it must give regard to peer-reviewed research articles.

If this environmental engagement is sufficient for me to wind up on the top 100 list remains to be seen. In any case, currently the intention is that I will discuss these issues and other interesting parts of my book, Peeking at Peak Oil on the stage at Nalen with the chief editor of Miljöaktuellt Mikael Salo.

(Swedish)

Varje år upprättar tidningen Miljöaktuellt en lista på Sveriges 100 miljömäktigaste personer. Då en del av den forskning som vi bedriver är avgörande för vår framtida miljö blev jag glad för att någon nominerat mig till att vara med på listan. Själva utnämningen sker på Nalen den 18 januari och självfallet tror jag inte att jag skall hamna så högt på listan, men att vara med bland de 100 skulle vara trevligt.

Ända sedan 2003 har jag hävdat att de utsläppsscenarier som IPCC publicerade 2000 är felaktiga och kan aldrig ske i verkligheten. Då uppmärksammades det till och med av CNN i samband med att Anders Sivertsson presenterade sitt examensarbete (läs artikel i CNN). I min kommande bok ”Peeking at Peak Oil” kommer jag att berätta om spelet runt utsläppsscenarierna. En detaljerad genomgång av scenarierna finns i vår forskningsartikel ”Validity of the fossil fuel production outlooks in the IPCC Emission Scenarios”.

Jag vill poängtera att detta inte betyder att det inte finns problem för framtiden men det betyder att de scenarier som man brukar kalla för ”Business as usual” aldrig kan bli verklighet och att vår framtid i verkligheten kräver en förändring av energisystemen för att 9 miljarder personer skall överleva. Just nu är det Peak Oil som påverkar vår ekonomi, men det är tyvärr bara början (mer om detta i boken).

Just nu arbetar IPCC med “The Fifth Assessment Report” som beräknas vara klar 2014. Även i denna rapport kommer det att finnas scenarier om framtida utsläpp. Tidigare har det varit 40 scenarier och nu skall man enligt dagrens planer reducera dem till 4. Den person som är ansvarig för kapitlet om framtidens scenarier har personligen sagt till mig att jag skall få läsa kapitlet innan det publiceras och vi får se om man tar hänsyn till vår forskning. IPCC har sagt att man skall ta hänsyn till forskningsgranskade artiklar.

Om detta är tillräckligt för att jag skall hamna på topp 100-listan återstår att se, men det är iallafall meningen att jag från scen skall diskutera dessa frågor och andra intressanta delar av min bok ”Peeking at Peak Oil” med Miljöaktuellt chefredaktör Mikael Salo.

Advertisement
Posted in: Uncategorized