Increasing interest in Peak Oil / Ökat intresse för Peak Oil

Posted on January 30, 2012

3


The past week involved three Peak Oil activities. On Wednesday 25 January I was invited to lecture on the significance of Peak Oil for future urban planning in the School of Architecture and the Built Environment of the Royal Institute of Technology (Kungliga Tekniska högskolan) in Stockholm. The audience was an interesting cross-section of students that were not really aware of Peak Oil. If anyone should be aware of this issue it is these students who will be responsible for planning how we live in future.

On Thursday I made another journey to Stockholm to visit the head office of SEB [one of Sweden’s largest banks]. The newspaper Aktiespararna [“The Share Savers”] wanted to interview me and a commodities expert from SEB. I will return to this when the article in Aktiespararna is published but I can say already that Peak Oil was not on that expert’s agenda.

The most interesting activity was probably on Friday. I was invited to participate in the Christian Democrat’s commune and council days and to discuss Peak Oil at a symposium. The chair of that political party’s industry working group Mats Odell had invited me and Anders Wijkman to discuss Peak Oil. Mats Odell was in Uppsala last autumn for a run-through on Peak Oil with my group and there is no doubt that he is now among those who take Peak Oil seriously.

(Swedish)
Veckan som just har passerat hade tre Peak Oil – aktiviteter. På onsdag den 25 januari var jag inbjuden till KTH, Kungliga Tekniska högskolan, i Stockholm och till deras Arkitektutbildning för att hålla föredrag om Peak Oil’s betydelse för framtidens stadsplanering. En intresserad skara studenter som inte var beredda på Peak Oil. Om det är några som verkligen bör ha denna kunskap är det dagens studenter då de skall planera framtidens boende.

På torsdag var det på nytt en resa till Stockholm och denna gång till SEB:s huvudkontor. Det var tidningen Aktiespararna som ville göra en intervju med mig och råvaruexpert från SEB. Jag återkommer till detta möte då artikeln kommer ut, men jag kan redan ny nämna att Peak Oil inte fanns på hans agenda.

Det intressantaste aktiviteten var nog på fredag. Då var jag inbjuden till Kristdemokraternas kommunal- och landstingsdagar för att vara med och diskutera Peak Oil på ett seminarium. Det var näringslivsutskottets ordförande Mats Odell som bjudit in mig och Anders Wijkman för att diskutera Peak Oil. Mats Odell var i höstas i Uppsala för en genomgång med min grupp och det är ingen tvekan om att han nu finns med bland de som tar Peak Oil på allvar.

Advertisement
Posted in: Uncategorized