Debate on climate in Uppsala / Debatt om klimat i Uppsala

Posted on March 21, 2012

0


(Swedish below)

This evening the Association for Science and Public Education in Uppsala together with the Mission Covenant Church of Sweden organized a panel discussion on the climate issue and global warming. The discussion was moderated by Jan-Olov Johansson, a journalist who focuses on science, medicine and animals. Previously he was production head of the Science Radio program on Sweden’s Radio P1. The participants in the discussion were Lennart Bengtsson, a professor at the University of Reading and director of Earth Science at the International Space Science Centre in Bern, Switzerland, David Gee, Senior Professor in Orogen Dynamics at the Institute of Geosciences at Uppsala University and previously President of the European Union of Geosciences, Sven Kullander, Professor Emeritus at Uppsala University and chair of the Swedish Royal Academy’s Energy Working Group and Carl-Gustaf Ribing, Professor Emeritus in Solid State Physics at Uppsala University who investigates the optical characteristics of materials especially spectral selectivity and emission control and who was previously head of research at FOI in Ursvik and Linköping. The event began with each member of the panel giving a presentation and then a public debate ensued. A short summary of the debate is that no convincing evidence was produced that we are rapidly heading to catastrophe, that the climate change policy agenda is exaggerated and that everyone was agreed that the real problem for the future is energy supply. Nobody on the panel opposed this and Professor David Gee welcomed my contribution and pointed out that energy supply is more important than the climate issue. The debate was filmed and we will see if it ends up on YouTube.

(Swedish)
Föreningen Vetenskap och Folkbildning i Uppsala tillsammans med Missionskyrkan anordnade i kväll en paneldiskussion om klimatfrågan och den globala uppvärmningen. Diskussionen modereras av Jan-Olov Johansson, journalist med vetenskap, medicin och djur som specialintressen. Tidigare redaktionschef på Vetenskapsradion i Sveriges Radio P1. Deltagarna i diskussionen var Lennart Bengtsson, professor vid Universitetet i Reading samt direktör för Earth’s Science vid International Space Science Center i Bern, Schweiz, David Gee, seniorprofessor i orogen dynamik, Inst. För geovetenskaper, Uppsala universitet, tidigare President för European Union of Geosciences, Sven Kullander, professor emeritus, Uppsala universitet. ordförande Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott, Carl-Gustaf Ribbing, professor emeritus i Fasta tillståndets fysik, Uppsala universitet, forskar på materialoptiska egenskaper, speciellt spektral selektivitet och emissionskontroll, tidigare forskningschef på FOI i Ursvik och Linköping. Debatten inleddes med att panelens medlemmar fick göra var sitt anförande och sedan blev det allmän debatt. En kort summering av debatten är att det inte framkom några övertygande bevis för att vi snabbt färdas mot kattastrofens rand, att den politiska agendan för klimatförändringar är överdriven och att alla var överens om att det verkliga problemet för framtiden var energiförsörjningen. Det framfördes kritik mot enskilda personer i klimatdebatten men också en samsyn vad det gäller vårt ansvar för ökade utsläpp av koldioxid. Personligen framförde jag åsikten att IPCC:s utsläppsscenarier var överdrivna och att vårt verkliga problem för framtiden var energiförsörjningen. Ingen i panelen motsatte sig detta och professor David Gee välkomnade mitt inlägg och poängterade att energiförsörjningen var viktigare än klimatfrågan. Man filmade debatten och vi får se om den dyker upp på YouTube.

Advertisement
Posted in: Uncategorized