The Largest Oil Discovery in 2011 / Största oljefynden 2011

Posted on April 1, 2012

4


In the Focus column of the newspaper Svenska Dagsbladet last Friday Noreng published an article titled “The Theory of Peak Oil is Incorrect” (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/teorin-om-peak-oil-stammer-inte_6964349.svd). The introductory statement is,
“It is unfortunate if ideas that lack scientific foundation take hold and influence our politicians. The theory of peak oil has deficiencies, risks causing confusion in climate policy and can lead to political decisions that damage society.”
Comments on the article are now closed. For the last 24 hours I have tried to make some comments to correct some of the most misleading comments by others. When I tried to send in a last comment on oil discoveries the comments session had been closed. Here is what I tried to post:

Which nations found the most oil in 2011? Earlier this year I was invited to Oslo to participate in a symposium on Peak Oil. The lecture was organized by Nordea and one of the other lecturers related with pride that it was Norway that had found the most oil during 2011. Norway found more oil than any nation in the Middle East, more than the USA, more than Brazil and more than the nations along Africa’s west coast. Does this make you feel secure about our future? In fact it was a Swedish oil company that made the largest discovery, Lundin Petroleum.

(Swedish)
På Brännpunkt i Svenska Dagbladet skriv Noreng i fredags under rubriken ”Teorin om peak oil stämmer inte” (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/teorin-om-peak-oil-stammer-inte_6964349.svd): Det är olyckligt om idéer som saknar vetenskapligt stöd får fäste och politiskt gehör. Teorin om peak oil har brister, och riskerar att förvirra klimatpolitiken och leda till politiska beslut som skadar samhället. Debatten är nu stängd. De senaste 24 timmarna har jag försökt att göra några kommentarer för att bemöta några av de mest vilseledande kommentarerna. Då jag skulle skicka en sista kommentar i debatten om fyndigheter då var debatten stängd. Här är detta inlägg:

Vilket land hittade mest olja år 2011? Tidigare i år var jag inbjuden till Oslo för att hålla ett seminarium om Peak Oil. Det var Nordea so ordnade seminariet o en av de andra föredragshållarna berättade med stolthet att det var Norge som hittade mest olja under 2011. Det var mer än något land i Mellanöstern, mer än USA, mer än Brazilien, mer än länderna längs Afrikas västkust. Tycker ni att det är betryggande för framtiden. Faktum tycks vara att det var ett Svenskt oljebolag som gjorde det största fyndet, Lundin Petroleum.

Advertisement
Posted in: Uncategorized