The debate on Peak Oil can continue / Debatten om Peak Oil kan fortsätta

Posted on April 4, 2012

8


The past week has been very Peak Oil intensive. This included preparations for my 20 minute presentation at Rosenbad – which was all the time I was allowed. I have now watched the recording of the presentation and, as usual, I was a little too keen to get my message across. (You can view the presentation at http://www.ems.expertgrupp.se/).

The most important message is probably that all are agreed that we reached a peak of crude oil discoveries during the 1960s. In that decade we found, on average, 56 billion barrels per year and we only consumed 10 billion barrels per year. Now we consume 30 billion barrels of conventional crude oil and unconventional oil per year – conventional crude oil amounts to 85% of this. We know fairly well how much oil is found every year – it fluctuates around 15-20 billion barrels. As I mentioned earlier, Norway led the world in oil discovery last year. Using statistics covering the entire 20th century we can estimate how much crude oil we expect to find over the next 40 years and it is 200 billion barrels. If consumption were to continue at 30 billion barrels per year for the next 40 years that would amount to 1,200 billion barrels. We currently have 1000 billion in oil reserves so the 1,200 barrels of oil reserves seems reasonable arithmetically. However, the fact is that the “tap” (of possible oil production) is not so large that we can empty this “tank” (of oil reserves) that quickly. Therefore, oil production will not cease in 40 years but the rate of production will slowly decline in future. Of course we will be forced to adapt to this and what I have been trying to do is to spread awareness regarding this change.

Today SvD will close the debate but the text you have just read here can also be found at my blog aleklett.wordpress.com. If you want to continue the debate then you can do it there. If you have not commented previously at my blog I will need to approve your first comment so please be patient.

For my own part I will end my part in the debate here since in one hour I am to undergo an eye operation at Uppsala Hospital and working on the computer is probably not the best thing to do immediately afterwards. However, there will certainly be more articles to comment on in future.

(Swedish)
Den senaste veckan har varit ”Peak Oil” intensiv. Förberedelser inför presentationen på Rosenbad, vad skall jag säga på 20 minuter som var det tid som jag fick till mitt förfogande. Jag har nu sett på presentationen och som vanligt är jag lite för ivrig att leverera mitt budskap (till presentationen: http://www.ems.expertgrupp.se/). Det viktigaste budskapet är förmodligen att alla är överens att vi nådde en topp under 1960-talet vad det gäller att hitta råolja. Då hittade vi 56 miljarder fat om året och konsumtionen var 10 miljarder fat om året. Nu konsumerar vi 30 miljarder fat råolja (konventionell olja) och okonventionell olja om året, varav råoljan utgör 85%. Vi vet ganska väl hur mycket vi nu hittar varje år och det fluktuerar runt 15 till 20 miljarder om året. Som jag nämnt tidigare var Norge bäst i världen förra året. Med statistik från hela 1900-talet går det att uppskatta hur mycket råolja vi förväntas hitta de kommande 40 åren och det är 200 miljarder fat. Med en konsumtion av 30 miljarder om året under 40 år så motsvarar det 1200 miljarder fat. 1000 miljarder finns i våra reserver så tanken finns på plats men faktum är att kranen inte är så stor så att vi kan tömma reserverna i denna takt. Därför kommer oljan inte att ta slut de närmaste 40 åren men produktionen kommer att långsamt minska. Om den minskar med 2 % om året så kommer det att finnas en liten liten produktion 2100. Självfallet har vi tvingats att anpassa oss till detta och vad jag vill är att vi skall bli medvetna om denna förandring.

Idag kommer SvD att stänga debatten, men den text som ni just har läst här finns också på min blogg, aleklett.wordpress.com, och om någon vill fortsätta debatten så kan ni göra det där. Om ni inte debatterat tidigare på min blogg måste jag först godkänna er så ha tålamod.

Själv slutar jag debatten här för om en timma skall jag genomgå en ögonoperation på Uppsala lasarett och att sitta framför en dator är kanske inte det lämpligaste att göra direkt efter den. Det blir säkert fler artiklar att debattera.

Advertisement
Posted in: Uncategorized