”Peeking at Peak Oil” – ”Author’s Proof”

Posted on April 10, 2012

4


Idag har jag fått ett efterlängtat mail från Springer, det mail som gör det möjligt för mig att hämta hem boken ”Peeking at Peak Oil” som ”Author’s Proof”. Nu har vi 6 dagar på oss att läsa igenom allt och ha synpunkter på brytningen av boken. Det kändes stort att läsa alla de betydelsefulla siffror som skall dokumentera boken för eftervärlden:

ISBN 978-1-4614-3423-8 ISBN 978-1-4614-3424-5 (eBook)
DOI 10.1007/978-1-4614-3424-5
Springer NewYork Heidelberg Dordrecht London
Library of Congress Control Number: 2012936647
© Springer Science+Business Media New York 2012

Otroligt att det telefonsamtal som Liesbeth Mol ringde för ungefär två år sedan nu äntligen är på väg att bli en bok, och att boken skall publiceras i New York. Publiceringen i USA är viktig så att den kan matcha Daniel Yergins nyligen utkomna bok ” The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World”. Jag hoppas att Springer har bra reseurser vad det gäller marknadsföring, men det dröjer fortfarande någon månad innan man börjar skriva om boken. Det känns lite pirrigt.

Advertisement
Posted in: Uncategorized