The international affairs meeting 2012 – day 2 / Det utrikespolitiska konventet 2012 – dag 2

Posted on April 22, 2012

6


Day 2 of the international affairs meeting began, for my part, with delivery of my presentation on Peak Oil. I thought that it was received well and impacted on many who saw it. By now I don’t need to tell you what I spoke about but I tried to introduce the security theme into my presentation.

The book “Peeking at Peak Oil” will also be published in Swedish by Studentliteratur [literally, “Student Literature”] in Lund. I met again with Jens Fredholm from Studentliteratur and we determined the guidelines for the publication now that publication of the English version of the book has been finalized. The text of the book was originally written in Swedish that Michael translated into English but the Swedish text nevertheless requires further refinement and I will also modify it for the Swedish market and add a little information on how Peak Oil will affect Sweden in particular. I now plan to do this work during May.

After lunch I chose to follow the political aspect of the resources and security theme and I must, unfortunately, say that it was not a high quality debate. The politicians who participated had, quite simply, inadequate knowledge of the area so the debate did not rise far above general party-political declarations. Then Maria Wetterstrand, the former spokesperson for the Environmental Party, had an hour to speak on energy issues following from Fukushima. It was unbelievable that she received an hour to advance the opinions of the Environmental Party without any other party being allowed to speak. It made it look as though the Swedish Association of International Affairs was a subdivision of the Environmental Party.

I will try to write a debate article on that issue.

(swedish)
Dag två på det utrikespolitiska konventet började för min del med att jag höll mitt föredrag om Peak Oil och jag tyckte att det var god stämning och att jag fick kontakt med de som var där. Vi det här laget behöver jag inte berätta vad jag pratade om men jag försökte få in temat resurser och säkerhet i föredraget.

Boken PeeKing at Peak Oil skall också ges ut på svenska av Studentlitteratur i Lund och det blev sedan ett möte med Jens Fredholm där vi drog upp riktlinjerna för publiceringen nu då den engelska versonen är i hamn. Texten finns på svenska då Michael har översatt den, men den behöver ändå bearbetas och jag kommer att anpassa den för Sverige och lägga till lite om Peak Oil Sverige. Nu ser jag fram mot att göra detta arbete under maj månad.

Efter lunch valde jag att följa den politiska linjen av temat resurser och säkerhet och jag måste tyvärr säga att det inte var en höjdardebatt. De politiker som var med och debatterade hade helt enkelt för dåliga kunskaper i ämnet så det blev lite partipolitiska allmänna uttalanden. Sedan fick Maria Wetterstrand, för detta språkrör för Miljöpartiet en timma till sitt förfogande att prata om Energifrågorna efter Fukushima. Otroligt att hon får en timma att föra fram Miljöpartiets åsikter utan att något annat parti får talan. Just då kändes det som Utrikespolitiska Förbundet Sverige var en underavdelning till Miljöpartiet.

Jag får försöka skriva en debattartikel i frågan.

Advertisement
Posted in: Uncategorized