Focus on humanity’s future welfare and energy supply / Fokus på mänsklighetens framtida välfärd och energiförsörjning

Posted on June 11, 2012

0


What will happen to society’s wellbeing when fossil fuels such as oil and coal begin to run out? Is this a threat to humanity or an opportunity? That is the theme of a symposium in the University Hall on 13 June organised by the Institution for Earth Sciences. The moderator for the event is the TV meteorologist and lecturer Pär Holmgren.

Recently a new area of research was formally established at Uppsala University: “Sustainable development focussing on global energy systems”. A new chair in this area will be established at the Institution for Earth Sciences. For this reason the institution is organizing a symposium on global energy systems.

One of the event’s main speakers is Professor Kjell Aleklett who established this activity during the previous ten years. He is currently in the news regarding the book “Peeking at Peak Oil” that summarises his research results. The term “Peak Oil” was coined in 2001 and represents that point in time when crude oil production reaches its maximum rate. After that it will fall which has large economic and political consequences for the entire world.

“When I began there was no academic research on the “Peak Oil” issue but now we have assembled a unique database, produced four doctoral theses and over 30 scientific articles. Now the world’s first chair will be established in this area. I am very proud.”, says Kjell Aleklett.

Several well-known experts will participate in the symposium. The environmental researcher and author Amory Lovins from the Rocky Mountain Institute in the USA will describe new and sustainable technologies. Another guest from afar is the documentary maker John Liu from the Environmental Education Media Project in Beijing, China. His presentation will address the regeneration of the ecological system in Africa’s Sahara. Auli Niemi, professor of geological science at Uppsala University, will lecture on the geological sequestration of carbon dioxide. She leads a large EU-project that will develop new methods for this. Professor Veljo Pohjola, who has led over 20 expeditions to Svalbard, will speak on the theme of “The Arctic is melting – a future threat”.

The symposium is open to the public and will be held in English.

The entire programme may be viewed at:
http://www.geo.uu.se/Research/Seminars%20and%20lectures/research_s
(Information från Uppsala universitet)
Vad händer med välfärden när fossila bränslen som olja och kol börjar ta slut? Är det ett hot eller en möjlighet för mänskligheten? Det är temat för ett seminarium i universitetsaulan den 13 juni, som anordnas av institutionen för geovetenskaper. Moderator är TV-meteorologen och föreläsaren Pär Holmgren.

Nyligen inrättades ett nytt forskningsämne vid Uppsala universitet: ”Hållbar utveckling med inriktning mot globala energisystem”. En ny professur i ämnet skall tillsättas vid institutionen för geovetenskaper. Med anledning av detta ordnar institutionen ett seminarium om globala energisystem.

En av dagens huvudtalare är professor Kjell Aleklett, som byggt upp verksamheten under de senaste tio åren. Han är aktuell med boken ”Peeking at Peak Oil”, som sammanfattar forskningsresultaten. Begreppet ”Peak Oil” myntades 2001 och står för den tidpunkt då råoljeproduktionen når sin topp. Därefter kommer den att minska, vilket får stora ekonomiska och politiska konsekvenser över hela världen.

– När jag började fanns det ingen akademisk forskning kring ”peak oil”, men nu har vi byggt upp en unik databas, producerat fyra doktorsavhandlingar och över 30 vetenskapliga artiklar. Nu inrättas världens första professur i ämnet. Jag är väldigt stolt, säger Kjell Aleklett.

Vid seminariet medverkar flera kända experter. Miljöforskaren och författaren Amery Lovins från Rocky Mountain Institute i USA berättar om ny och hållbar teknik. En annan långväga gäst är dokumentärfilmaren John Liu från Environmental Education Media Project i Beijing, Kina. Hans presentation handlar om återuppbyggnaden av det ekologiska systemet i afrikanska Sahara. Auli Niemi, professor i geovetenskap vid Uppsala universitet., föreläser om geologisk lagring av koldioxid. Hon leder ett stort EU-projekt som ska utveckla nya metoder för detta. Professor Veijo Pohjola, som har lett över 20 expeditioner till Svalbard, talar på temat: ”Arktis smälter – ett framtida hot”.

Seminariet är öppet för allmänheten och hålls på engelska.

Hela programmet:
http://www.geo.uu.se/Research/Seminars%20and%20lectures/research_seminars_20120613_swe.html

Posted in: Uncategorized