Oljans framtid i gediget verk

Posted on June 11, 2012

0


(English will come)
Olle_Qvennerstedt__Kjell_Aleklett__Michael_Lardelli

Författarna: Olle, Kjell och Michael (högupplösande)

Kersti Kollberg har de senaste veckorna haft möjlighet att läsa boken “Peeking at Peak Oil” och samma dag som boken släpps i Sverige finns hennes recension på kultursidan i Uppsala Nya Tidning (UNT). Rubriken blev “Oljans framtid i gediget verk” (läs recensionen) och det känns bra att hon tycker att det är ett gediget arbete:

“Kjell Aleklett, professor i fysik vid Uppsala universitet, är en av dem som envetet och framgångsrikt ägnat sig åt att peka på att oljeutvinningskurvorna nått sin topp och börjar peka nedåt. Tillsammans med sin forskargrupp vid Uppsala Global Energy Systems Group, UGESG, har han kartlagt världens oljetillgångar och förutsättningarna för att utvinna dem och samtidigt bedömt världens beredskap att möta efterfrågan. I boken Peeking at Peak Oil som i dag presenteras i Uppsala sammanfattar Aleklett mycket grundligt de senaste tio årens arbete med att studera och försöka överblicka oljans situation. Bland annat har hans forskargrupp samlat komplicerade data från världens oljeproducenter, något som tidigare varit omöjligt att genomföra eftersom oljebolagen höll sina kapacitetsuppgifter hemliga. Nu har det gått att bygga upp denna databas eftersom Aleklett verkar vid ett oberoende universitet.”

Resten av artikeln kan ni läsa i UNT.

Posted in: Uncategorized