Tällberg Forum 2012 (2)

Posted on June 17, 2012

2


Dag två började med en film om ekologiskt system tänkande. Det var Nora Batesons som presenterade en film om sin far Gregory Bateson (Wikipedia). Vikten av kommunikation lyftes fram och det var en poetisk film med fina citat på engelska. Det faktum att engelska är dagens konferensspråk gör att det är mycket svårare för personer med andra modersmål att formulera och framföra sina tankar. Det var just detta som först gjorde mig tveksam till att skriva en bok om Peak Oil på engelska, men det faktum att Michael Lardelli översatte mina svenska tankar gjorde att boken fick en annan dimension. Slutsatsen blir att vi världsmedborgare inte har möjlighet att kommunisera på samma villkor.

För mig var dagens höjdpunkt ett seminarium om “The Global Energy Future – where new technology is not enough”. Peter Anderberg redogjorde för de frågeställningar som en energiintresserad person står inför och tanken var att dessa frågeställningar sedan skulle belysas av några experter. Gert Jan Kramer är ansvarig för oljebolaget Shells framtidsscenarier, som sträcker sig fram till 2050. I en artikel i Nature 2009, ”No quick switch to low-carbon energy”, har han tillsammans med Martin Haigh presenterat de scenarier som finns i figuren här nedan. Tanken bakom artikeln var att diskutera ickefossila scenarier men som referensnivå finns Shells framtida oljescenario.

De exponentiella tillväxterna av alternativen bör kontrolleras då de verkar orealistiska, men det får bli en senare uppgift. Vad det gäller Shells oljescenario, som inte diskuterades, kan jag däremot kommentera. Skalan är logaritmisk så det är svårt att se att det är en liten ökning för att sedan komma tillbaka till dagens produktion. För enkelheten kan vi säga konstant produktion 30 miljarder fat om året från 2010 till 2050. Det är totalt 1200 Gb och det är av samma storleksordning som alla världens oljereserver enligt BP, 1500 Gb. Självfallet framförde jag åsikten att scenariot var en önskedröm.

Amory Lovins gjorde dakapo på sitt föredrag i Uppsala. I hans nya bok ”Reinventing Fire” beskriver han hur USA skall bli helt oberoende av olja och kol fram till 2050. Genom att göra denna förvandling så kommer USA att bli självförsörjande på energi. Vi har inte studerat realismen i beräkningarna men det verkar mycket intressant.

Jochen Mannhart från Max Planck Institutet i Tyskland förklarade hur betydelsefullt det var med grundforskning för att förstå framtidens energi.

Jag fick avsluta seminariet och valde att beskriva oljans framtid och självfallet förklarade jag att Shells framtidsscenarier inte stämde med den verklighet som jag såg framför mig. Jag diskuterade också sheal oil produktion och hur orealistiskt en del av framtidsscenarierna var.

Advertisement
Posted in: Uncategorized