Will oil and natural gas be an important issue in the US Presidential election? / Blir olja och naturgas en viktig fråga i det amerikanska presidentvalet?

Posted on August 16, 2012

1


The American Petroleum Institute, API, that represents more than 500 companies in the oil and natural gas industry, has surveyed the views of American voters on oil and natural gas. Only 1016 registered voters were surveyed. However, the message from this limited group before the US Presidential election is very clear. All of 71% support increased access to American oil and natural gas resources. 90% believe that more oil and gas development could lead to more US jobs and 87% think that this investment would lead to lower energy costs.

At the same time, almost two thirds of those surveyed do not like the energy policy delivered by President Obama from Washington. There are too many restrictions. A controversial question has been whether the so-called “Keystone XL Pipeline” from Canada to the Gulf of Mexico should be built. At the moment, Obama has postponed a decision on the pipeline until after the election. The fact that 75% think that it should be built may mean that it could become an important election issue. Approximately the same number think that permission should be given for more areas off the US coast to be developed for oil and gas production. The environmental movement has a hard struggle before it. Historically it has been the Republicans that have been closest to the oil industry.

(In Swedish)

Amerikanska Petroleum Institutet, API, som representerar fler än 500 bolag inom olje-och naturgasindustrin, har undersökt de amerikanska väljarnas åsikter om olja och naturgas. Låt vara att det bara var 1016 av de registrerade väljare som tillfrågades, men signalen från denna begränsade grupp är mycket tydlig inför det amerikanska presidentvalet. Hela 71 procent stödjer ökad tillgänglighet till amerikanska olje- och naturgasresurser, 90 procent tror att nya olje- och naturgasexploateringar kommer att medföra fler jobb och 87 procent att denna satsning kommer att leda till lägre energikostnader.

Samtidigt uttrycker ungefär två tredjedelar att de inte tycker om den energipolitik som President Obama levererar från Washington. Det är för många restrektioner. En kontroversiell fråga har varit om man skall bygga den så kallade ”Keystone XL Pipeline” från Kanada till Mexikanska golfen och just nu har Obama skjutit på beslutet till efter valet. Det faktum att 75% tycker att den skall byggas kan medföra att det kan bli en viktig fråga inför valet. Ungefär lika många tycker att man skall tillåta att fler områden till havs skall bli tillgängliga för exploatering. Miljörörelsen har en hård kamp framför sig. Historiskt har det varit Republikanerna som stått närmast oljeindustrin.

(Information från API)

Advertisement
Posted in: Uncategorized