Report 1 from China – oil and gasoline prices

Posted on September 16, 2012

0


After a problem-free trip with Air China from Stockholm to Beijing I have been well received by my host here in Beijing, Professor Feng of the China University of Petroleum. I went to bed quite early and now in the early morning I can no longer sleep. Today I will attend a little miniconference on Peak Oil. I saw evidence that oil is an issue for discussion internationally already as I began my journey when I read Air China’s magazine “Wings of China”. Two articles in the magazine discussed the price of oil. They noted that the price of oil is a problem for the economy of Germany and of the EU, that the price of a litre of gasoline in Japan is equivalent to 2% of the average daily income of a Japanese person and that the price is “a kick in the guts” for the citizens of the United States. At the conclusion of the first article they cite Russia’s president Putin, “We can ban export of grains in order to stabilize grain prices, but we cannot do without crude oil export, because it’s the main source of our foreign exchange”. Today approximately 50% of Sweden’s oil imports come from Russia.

In the second article they discuss the price of gasoline in Russia that is now the world’s largest oil producer. (100 Russian rubles cost about 21 Swedish crowns [SEK] to buy and one receives around 19 SEK if one sells 100 rubles. 100 rubles is 3.25 USD and 2.50 euros). They assert that a young couple with white collar jobs together earn 120,000 rubles per month (SEK 24,000) and that the price of gasoline is around 30 rubles per litre (SEK 6 per litre). They have just bought a car and when they drive 2,000 km per month they pay about 6-7% of their income for gasoline. On average, the average Russian pays about 9.1% of their income for gasoline. It seems that the residents of the world’s largest oil producer pay, on an income percentage basis, the world’s highest gasoline price. The price in China is between SEK 6.50 and SEK 8.5 per litre and the average income for those living in Beijing is SEK 4,600 per month. The average person cannot afford a car.

When I tried to open my blog in Beijing I found that it was blocked. Apparently there are ways of getting past the blocks but I do not yet know them. Other social media such as Facebook are also blocked. However, I can read ASPO’s website www.peakoil.net. The fact that you can read this blog is because someone outside of China has helped me to post it. My next blog will be on today’s Peak Oil conference.  

(In Swedish)

Efter en problemfri resa med Air China från Stockholm till Beijing har jag blivit väl mottagen av min värd här I Beijing, professor Feng på China University of Petroleum. Gick till sängs ganska tidigt och nu tidigt på morgonen går det inte att sova längre. Idag skall vi ha en liten minikonferens om Peak Oil. Att olja internationellt är ett hett samtalsämne fick jag bevis för redan på planet då jag läste Air Chinas tidskrift ”Wings of China” för man diskuterade i två artiklar oljepriset. Man noterar att det höga oljepriset är ett problem för ekonomin i Tyskland och EU, att priset för en liter bensin i Japan motsvarar 2% av medeljapanens dagliga inkomst, at det höga priset är ” a kick in the guts for the Citizens of the United States. Avslutningsvis i den första artikeln så citerar man Rysslands president Putin:  “We can ban export of grains in order to stabilize grain prices, but we cannot do without crude oil export, because it’s the main source of our foreign exchange”. Idag kommer ungefär 50% av Sveriges import av olja från Ryssland.

I den andra artikeln diskuterar man just bensinpriset i Ryssland, som just nu är världens största oljeproducent.  (100 rysk rubel kostar cirka 21 svenska kronor om du köper dem och du fåt 19 SKR om du säljer dem, 100 rubel är 3.25 dollar och 2.50 euro).  Man konstaterar att ett ungt par med kontorsarbete tjänar tillsammans 120000 rubel i månaden (24.000 kr) och att bensinpriset är 30 rubel per  liter (6 kr per liter). Man har just köpt bil och då man kör 2000 kilometer i månaden betalar man 6-7% av sin inkomst för bensinen. I genomsnitt betalar varje ryss i genomsnitt 9.1% av sin inkomst för bensinen. Det verkar som om invånarna i världens största oljeproducent rent procentuellt har världens högsta bensinpris.  Bensinpriset i Kina är mellan 6.50 och 8.50 kronor litern och medelinkomsten per månad för de som bor i Beijing är 4.600 kronor.  Man har inte råd med bil.

Då jag här i Beijing försöker öppna min blogg så är den blockerad.  Det lär finnas sätt att komma förbi spärren, men jag har inte lärt mig det. Andra sociala medier som Facebook är också blockerade.  Däremot kan jag läsa ASPO:s hemsida http://www.peakoil.net.  Att detta nu hamnar på min blogg beror på att någon utanför Kina har hjälpt mig att lägga in det. Återkommer om dagens Peak Oil konferens.

Advertisement
Posted in: Uncategorized