2005: Analytiker: Oljepriset kan dubblas

Posted on November 11, 2012

34


Av en slump hittade jag en artikel som TT (Tidningarnas Telegrambyrå) skrev i augusti 2005. Den publicerades i ett antal svenska tidningar, bland annat i Svenska Dagbladets del SvD Näringslivs och i Uppsala Nya Tidning. Oljepriset hade då gått upp från 25 dollar per fat 2003 till 67 dollar per fat och frågan som alla stälde var varför och hur högt kan priset bli. Låt oss läsa artikeln:

Analytiker: Oljepriset kan dubblas

Förra veckan slog råoljepriset nya rekord. Men ett oljepris på 67 dollar per fat är en spottstyver jämfört med vad som komma skall, om man ska tro “oljepessimisterna”.

(15 augusti 2005 kl 17:53 )

Oljeanalytiker flaggar efter förra veckans rekord för att oljepriset snart kan ha nått en nivå på 80 dollar per fat. Men det krävs inte mycket för att driva upp priset till betydligt högre nivåer än så. Ett nyligen genomfört krisspel i USA visade att politiska oroligheter i Nigeria, följt av samordnade terrorattacker i Saudiarabien och USA riktade mot oljeindustrin skulle kunna driva upp oljepriset till 160 dollar per fat inom ett år.

Frågan är vilka konsekvenser ett så högt oljepris skulle få för världsekonomin?

– Någonstans finns det en smärtgräns där ekonomin hamnar i recession. Exakt var den gränsen går i dag vet ingen. Men om vi talar om ett oljepris på runt 150 dollar då tar det inte lång tid innan världsekonomin tvärnitar, konstaterar Klas Eklund, chefsekonom på SEB.

Vissa analytiker hävdar vidare att världens oljeproduktion kommer nå en topp inom en snar framtid, därefter kommer produktionen att minska, oavsett ny teknik och effektivare utvinning. En konsekvens av detta resonemang är att oljepriset fortsätter att stiga framöver.

En av de främsta företrädarna är Kjell Aleklett, professor i fysik vid Uppsala universitet. Enligt honom har vi kanske redan passerat en produktionstopp, i vilket fall som helst ligger den inte långt borta i tiden. Aleklett pekar på att världens oljekonsumtion för närvarande ökar snabbare än nya fyndigheter upptäcks.

– I dag konsumerar vi 30 miljarder fat olja om året. För femtio år sedan konsumerade man fyra miljarder fat om året. För femtio år sedan hittade man 30 miljarder fat per år. I dag hittar vi i nya oljefält cirka 5-7 miljarder fat per år, säger Aleklett.

Men hans teorier står inte oemotsagda. En av Alekletts argaste kritiker är Tommy Nordin, vd för branschorganisationen Svenska Petroleuminstitutet. Han hävdar att det finns stora outforskade oljetillgångar i världen som tryggar tillgången för lång tid framöver.

– Huvuddelen av Saudiarabiens yta är fortfarande outforskad. I Irak har det inte skett någon prospektering sedan slutet av 1950-talet. I både västra och östra Ryssland har man nyligen hittat stora mängder olja, och hela östra Sibirien är ännu outforskad, säger Nordin.

Han tillägger också att det finns stora kända, men orörda, tillgångar i form av oljesand som i dag är lika stora som all olja som man hittills har upptäckt.

Vi vet nu att oljepriset nådde 147 dollar per fat 2008 och att det inte krävdes ”politiska oroligheter i Nigeria, följt av samordnade terrorattacker i Saudiarabien och USA riktade mot oljeindustrin” för att priset skulle närma sig 160 dollar per fat. Däremot vet vi att vi är kvar på samma produktionsnivå som 2005, dvs den analys som jag gjorde visade sig vara riktig. Vad det gäller Tommy Nordins analys så är det så att produktionen ökar något i Kanada, men bara marginellt jämfört med vad som behövs för att öka den globala produktionen och nya fält i Irak och Saudiarabien lyser fortfarande med sin frånvaro. Just nu är det Peak Oil, dvs den tid då vi har maximal oljeproduktion, som har störst påverkan vad det gäller den globala ekonomin.

Posted in: Uncategorized