Offshore production and investments

Posted on January 8, 2013

20Thunder horse

(Swedish below)
In today’s edition of Svenska Dagbladet Industry [the business section of one of Sweden’s major broadsheet newspapers] Björn Lindahl has published an article on activities and investment on the world’s seas. (I cannot find it on the internet.) He states that 59,000 freight ships ply the world’s oceans and that the world’s shipping turns over $183 billion per year. He also asserts that only half of the fish that we eat are caught wild at sea, the rest being cultured in large cages or on land in dams/ponds. We know that Norway is a large producer of fish. Naturally, he also writes about the offshore oil industry and asserts that a third of all oil production, 24 million barrels per day, is produced offshore (NGL is excluded). At a price of $100 per barrel that is oil worth $860 billion, nearly five times as much as all sea traffic. 17,000 fixed or floating oil production platforms have been built and 400 new platforms are built every year if one includes those installations built directly on the sea floor. With this in mind it is amazing that there are not further accidents at sea. It is estimated that investments in offshore oil production increased by $213 billion in the last year, i.e. approximately 25% of the income during the year (or $25 per barrel) was reinvested in new installations. The greatest investments involved production at depths of over 1000 metres. If one considers these production costs then one can see that the era of cheap oil is a thing of the past. I would just like to remind the reader that ten years ago the world’s collective economic expertise considered that the price of oil in 2020 would be under $30 per barrel. The quest for oil at sea is now moving into areas of contested sovereignty, the most serious conflict of which is the dispute between China and Japan. In connection with this I would just like to mention that the volume of oil currently produced by fracking is 1 million barrels per year (1 Mb/d) and the most optimistic estimates put this volume at 2-4 Mb/d by 2020. So you certainly can understand how the “fracking bubble” of oil optimism that is currently being inflated by the oil industry will soon “fracture”.

(Swedish)
Björn Lindahl har i dagens SvD Näringsliv en intressant artikel om investeringar till havs (kan inte hitta den på nätet). Han konstaterar att det på världshaven seglar 59,000 fraktfartyg och att linjetrafiken omsätter 183 miljarder dollar om året. Han konstaterar också att det bara är hälften av all fisk som vi äter som fångas i haven, resten odlas i dammar eller i stora kassar till havs. Vi vet att Norge är en stor producent. Naturligtvis kommer han sedan till olja och konstaterar att en tredjedel, 24 miljoner fat om dagen, produceras till havs. Med ett pris på $100 per fat blir det 860 miljardet dollar, dvs nästan 5 gånger större än all sjöfart. Det har byggts 17,000 fasta eller flytande plattformar och det byggs cirka 400 nya varje år om man räknar in de installationer som byggs direkt på havsbotten. Med tanke på detta är det förvånande att det inte finns fler haverier till havs. Man beräknar att investeringarna till havs under 2012 ökade till 213 miljarder dollar, dvs ungefär 25% av inkomsterna under året investerades i nya anläggningar, dvs $25 per fat. De största investeringarna gäller utvinningar på mer än 1000 meters djup. Tar man sedan hänsyn till produktionskostnader så inser man att den billiga oljans tid är förbi. Vill bara påminna om att världens samlade ekonomiska expertis ansåg för 10 år sedan att oljepriset 2020 skulle vara under $30 per fat. Till havs rör man sig nu mot områden där det finns konflikter om rätten till oljan varav konflikten mellan Japan och Kina är den allvarligaste. I detta sammanhang vill jag nämna att volymen olja från fracking är ungefär 1 miljon fat om året och fram till 2020 visar de mest optimistiska beräkningarna en produktion på mellan 2 och 4 miljoner fat om dagen. Ni förstår säkert att denna ”fracking bubble” som man nu bygger upp mycket snart kommer att ”fracking”.

Advertisement
Posted in: Uncategorized