Oil – looking forward and in the rear-vision mirror

Posted on January 14, 2013

7(Swedish below)

The oil industry’s buzzword during 2012 was “fracking” and during 2013 we can expect it to continue in favour. The question is how much this method will be exploited in nations other than the USA. Currently Argentina leads those other nations in drilling and making cracks in rock. During the past week the USA’s energy authority, the EIA, stated that the volume of domestic oil production had passed 7 million barrels per day (Mb/d). The last time the USA produced that much oil was in 1993. At the same time, imports of oil are decreasing. At the start of this year imports were 7.9 Mb/d. That is a decrease of 16% compared with the same time last year. The EIA anticipates that US oil production will increase during 2013. (There is cause to return to this issue later.)

Ten years ago, citizens of the USA used twice as much oil per person as people in Europe. Now they are buying cars that use less gasoline as well as using more ethanol. The consequence is that refineries in the USA are producing greater volumes of fuels than are being consumed domestically so that the USA has now become a net exporter of refinery products. Some people interpret this as the USA exporting oil but the reality is that the USA still imports 7.9 Mb/d of oil per day.

The big news for the USA is that in coming days the USA will be opening a new pipeline from the oil trading hub of Cushing to the Gulf of Mexico, the “Seaway Pipeline”. This means that capacity at Cushing will increase from 150,000 barrels per day to 400,000 barrels per day. The bottle-neck at Cushing has previously depressed crude oil prices in the USA by approximately $20 below the world market price. It is now estimated that this price difference will decrease. One question is whether we will see the world oil price will decline or the price in the USA rise.

USA shale oil
Another well-justified question is how much oil the USA is estimated to produce in future by fracking. I showed earlier the estimate presented by Hart Energy of Houston of maximal production up to 2030. The cumulative total is 28 billion barrels, i.e. a little less than the world consumes in one year. Naturally, this will be very significant for the USA and it will mean that the decreased production coming out of the North Sea and other places will be somewhat compensated for. However, once again I would like to remind the reader of the world production estimate that Colin Campbell and I published 10 years ago. Our calculations gave an estimate of a plateau of production at 85 Mb/d beginning in 2009 and ending in 2013 (using the definition of oil provided by the BP Statistical Review of World Energy). In reality we have had a plateau at 82 Mb/d since 2005, 2011 oil production was 83 Mb/d when production from fracking is added. The fact that the plateau began at a lower value than we estimated and earlier than expected in 2005 means that it can continue for longer than originally anticipated. This is good since it will give us more time to adjust to a future of constrained oil production. In 2004 the IEA believed that crude oil production in 2030 would be 121 Mb/d but they no longer do. Fracking will help to extend the current plateau of production.

Olja – Blickar framåt och i backspegeln
(Swedish)

Oljeindustrins modeord under 2012 var ”fracking” och under 2013 kan vi räkna med att ”fracking” fortfarande kommer att ligga i topp. Frågan är hur mycket metoden kommer att sprida sig utanför USA och det är framförallt i Argentina som man borrar och krackelerar. Under veckan som gick meddelade USA:s Energimyndighet, EIA, att man nu för första gången passerade 7 miljoner fat om dagen och den volymen på produktionen hade man senast 1993. Samtidigt minskar importen och nu i början av januari är den 7.9 miljoner fat om dagen. Det är en minskning med 16% jämför med förra året vid denna tiden. EIA räknar med att produktionen kommer att öka under året. Det finns anledning att återkomma till detta. För 10 år sedan använde man i USA dubbels så mycket olja per person jämfört med oss i Europa. Nu köper man bilar som drar mindre bensin samtidigt som man använder mer etanol. Konsekvensen blir att raffinaderierna producerar större volymer än vad man konsumerar i USA och USA har nu en netto export av raffinaderi produkter. Denna export kan några tolka som att USA exporterar olja, men verkligheten är fortfarande att man importerade 7.9 miljoner fat olja om dagen.

Den stora nyheten för USA är att man i dagarna öppnar en ny pipeline från Cushing till Mexikanska golfen, the Seaway pipeline. Det betyder att kapaciteten från Cushing kommer att öka från 150,000 fat om dagen till 400,000 fat om dagen. Flaskhalsen i Cushing har medfört att oljepriset i USA legat cirka $20 lägre än världsmarknadspriset. Nu räknar man med att skillnaden skall krympa. Frågan är om det är om världsmarknadspriset kommer att sjunka eller om priset i USA kommer att öka.

USA shale oil

En berättigad fråga är hur mycket olja som USA beräknar att man i framtiden kommer att producera med fracking. Jag har tidigare visat den beräkning som Hart Energy från Huston presenterat som en maximal utvinning fram till 2030. Summan blir 28 miljarder fat, det vill säga lite mindre än vad världen konsumerar under ett år. För USA är det naturligtvis enormt viktigt och det medför att minskad produktion i Nordsjön och på andra platser dämpas. Jag vill än en gång påminna om att Colin Campbell och jag för 10 år sedan publicerade en forskningsrapport som visade att våra beräkningar visade på en platåproduktion med 85 Mb/d från 2009 till 2013 där olja definieras enligt BP Statistical Review of World Energy. För 2003 var siffran 83 Mb/d. Det faktum att platån började tidigare 2005 på en lägre nivå än beräknat medför att den också kan förlängas på denna nivå. Vi får längre tid att anpassa oss och det är bra för framtiden. Då trodde man att produktionen 2030 skulle vara 121 Mb/d, det gör man inte längre. Fracking kommer att hjälpa till att förlänga platån.

Advertisement
Posted in: Uncategorized