Comments to US Energy Secretary Chu’s plans to leave DOE

Posted on February 4, 2013

0(English will come in a day or two)

USA:s energiminister, Nobelpristagare Steven Chu, har beslutat sig för att lämna Washington och återvända till Kalifornien. Hans testamente över sina fyra år som energiminister är ett brev till de anställda på energidepartementet (läs brevet). Innan vi tittar lite närmare på vad han skriver vill jag först påminna om att vi var många som hade stora förhoppningar då han tillträdde, äntligen skulle en person med vetenskaplig bakgrund får styra över energidepartementet i USA. Idag finns det många som är besvikna. Det finns de som tycker att övergången till förnybar energin blev en flopp. Man tycker att satsade pengar inte gav förväntad utdelning, men det finns säkert fler som tycker att satsningarna varit allt för små. Men i ett politiskt läget med en demokratisk president som har viljan och republikaner som har nycklarna till skattkistan kunde det kanske inte bli annorlunda.

I sitt avskedsbrev för Chu in forskningens värderingar: ”In the scientific world, people are judged by the content of their ideas. Advances are made with new insights, but the final arbitrator of any point of view are experiments that seek the unbiased truth, not information cherry picked to support a particular point of view. The power of our work is derived from this foundation. This is the approach I’ve brought to the Department of Energy (DoE), where I believe we should be judged not by the money we direct to a particular State or district, company, university or national lab, but by the character of our decisions. The Department of Energy serves the country as a Department of Science, a Department of Innovation, and a Department of Nuclear Security.

Kritiker till Steven Chu tar upp som största fiasko den satsning som DoE gjorde på solpanelstillvärkaren Solyndra. Straks efter det att bolaget fått en lånegaranti på 535 miljoner dollar likviderades företaget och skattebetalarna fick stå för kostnaden. Ayesha Rascoe and Nichola Groom har för Reuters skrivit en artikel, ”US Energy Secretary Chu is latest Obama Cabinet departure” och man summerar energiminister Chus period med dessa tre punkter:
* Tenure marred by controversy over loans to failed Solyndra
* Obama to craft new team to address energy, climate
* Physicist not well schooled in Washington rough and tumble

Det som energiminister Chu själv lyfer fram är punkt två här ovan och det kan sammanfattas med, Advanced Research Projects Agency-Energy. ARPA-E bildades 2009 och fick sin första budget på 400 miljoner 2009 och dess nuvarande struktur förfinades 2011 (om ARPA-E på Wikipedia). Ett av målen med ARPA-E är ” To bring a freshness, excitement, and sense of mission to energy research that will attract the U.S.’s best and brightest minds”. Den 25 till den 27 januari skall ARPA-E ha en “energy innovation summit” i Washington och det är med denna konferens som minister Chu vill sätta punkt på sin politiska kariär. http://www.arpae-summit.com/Home Det är min gode vän Hans Rosling som är konferensens inledningstalare och ibland tar han upp Peak Oil i sina tal. Vi får se vad han gör denna gång. Jag kommer själv att vara med och diskutera Peak Oil då framtidens bränsle skall diskuteras. Vad det gäller ytterligare kommentarer om ARPA-E hänvisar jag till Steven Chus brev.

Fastän en av lånegarantierna var misslyckad tar Chu upp på plussidan “a portfolio of loans and loan guarantees to 33 clean energy and advanced automotive manufacturing projects that will support 60,000 jobs and generate $55 billion in economic investment. This portfolio includes:
• More than a dozen auto manufacturing plants built, reopened, or retooled – from Michigan to California to Tennessee – helping our auto industry compete and produce the next generation of American-made vehicles that will save consumers $1 billion a year on gasoline, including the first all-electric vehicle manufacturing plant in the world in Tennessee.
• The first national scale rooftop solar project that will include commercial buildings in up to 28 states
• The first nuclear power plants in the last three decades
• Wind farms, solar photovoltaic and concentrating solar power plants that will be among the largest in the world.

Några blir säkert förvånade då kärnkraften nämns, men faktum är att Steven Chu är för en ny satsning på kärnkraft i USA. Jag kommer att återkomma till detta.

Då man läser brevet blir man förvånad över det mycket starka ställningstagandet i klimatdebatten och att Steven Chu markerar att Kina är en ledande nation vad det gäller förnybara satsningar:
As the President said in his recent Inaugural Address, “some may still deny the overwhelming judgment of science, but none can avoid the devastating impact of raging fires, and crippling drought, and more powerful storms.”
• The overwhelming scientific consensus is that human activity has had a significant and likely dominant role in climate change. There is also increasingly compelling evidence that the weather changes we have witnessed during this thirty year time period are due to climate change.
• Virtually all of the other OECD countries, and most developing countries including China, India, Mexico, and Brazil have accepted the judgment of climate scientists.
• Many countries, but most notably China, realize that the development of clean energy technologies presents an incredible economic opportunity in an emerging world market. China now exceeds the U.S. in internal deployment of clean energy and in government investments to further develop the technologies.
• While we cannot accurately predict the course of climate change in the coming decades, the risks we run if we don’t change our course are enormous. Prudent risk management does not equate uncertainty with inaction.

Självfallet är jag inte nöjd med hans åsikter om fracking, men att framföra en annan i detta läge där fracking anses vara en stor framtidssatsning fanns inte:
• Our ability to find and extract fossil fuels continues to improve, and economically recoverable reser¬voirs around the world are likely to keep pace with the rising demand for decades. As the saying goes, the Stone Age did not end because we ran out of stones; we transitioned to better solutions.

Då man nämner ”stenåldern” i samband med olja refererar man till Sheik Yamanis berömda uttalande “the Stone Age did not end for lack of stone, and the Oil Age will end long before the world runs out of oil” . Idag ser vi inga tecken på att det finns något som är bättre än olja utan snarare är utvinning av skifferolja ett bevis på det motsatta. Att vi lämnade stenåldern berodde framförallt på att vi kunde göra bättre vapen med brons. Med referens till Sheik Yamani uttalande skulle man kunna påstå att shifferoljan förlänger ”stenåldern”.

Steven Chu längtar tillbaka till det akademiska livet: ”I would like to return to an academic life of teaching and research, but will still work to advance the missions that we have been working on together for the last four years.” Men avslutningsvis markerar hand et moraliska ansvar som vi har för framtiden:
Ultimately we have a moral responsibility to the most innocent victims of adverse climate change. Those who will suffer the most are the people who are the most innocent: the world’s poorest citizens and those yet to be born. There is an ancient Native American saying: “We do not inherit the land from our ancestors, we borrow it from our children.” A few short decades later, we don’t want our children to ask, “What were our parents thinking? Didn’t they care about us?”

Jag kan göra följande kommentar till punkt tre i artikeln ”US Energy Secretary Chu is latest Obama Cabinet departure”, “Physicist not well schooled in Washington rough and tumble”.

Under 40 år har jag varit forskare, men under 9 år i Trosa var jag också mycket aktiv fritidspolitiker. Redan under de första åren som jag arbetade med Peak Oil insåg jag att min politiska erfarenhet var mycket viktig och utan den erfarenhet hade jag aldrig lyckats med att föra fram Peak Oil frågan. Att presentera Peak Oil och diskutera dess konsekvenser för politikerna vid IPU:s konferens i Quebec förra året var en höjdpunkt. Hade Steven Chu haft politisk erfarenhet hade han förmodligen nått längre med sina ambitioner. Jag är övertygad om att USA:s näste energiminister kommer att ha politisk erfarenhet och jag hoppas att hon/han också har naturvetenskaplig erfarenhet.

Advertisement
Posted in: Uncategorized