Sveriges energitillförsel fram till 2030

Posted on February 6, 2013

2(Translation of this post as separate blog.)

Varje år presenterar Sveriges energimyndighet sin rapport Energiläget och den senaste, Energiläget 2012, presenterades i oktober 2012. Jag har just laddat ner rapporten, gått igenom den från början till slutet ett antal gånger för att studera vad man säger om Sveriges framtida energianvändning. Det finns inte ett enda diagram som visar hur energimyndigheten tänker sig Sveriges framtida energikonsumtion.

Långtidsprognosen fram till 2030 hittar jag i en rapport som man kallar ”Långtidsprognos 2010”. I förordet skriver man:
”Denna rapport innehåller en energiprognos fram till och med år 2030, samt två olika känslighetsscenarier. Prognosen utgår från gällande styrmedel, vilket innebär att rapportens resultat inte ska betraktas som en regelrätt prognos över den framtida energianvändningen utan som en konsekvensanalys av gällande styrmedel givet olika förutsättningar som exempelvis ekonomisk tillväxt och bränslepriser.”

Energitillförsel fram till 2030

Då man studerar Figur 2 kan man bli förvånad för skillnaden mellan 2030 och 2007 är mycket marginell. Bio och avfall ökar lite och vindkraft ger ett litet avtryck 2030. För övrigt är det inga radikala förändringar.

Anledningen till att jag letar efter Sveriges framtidsprognoser är att IEA, International Energy Agency, i sin serie ”Energy Policies of IEA Countries” just publicerat rapporten om Sverige. Om man vill köpa en PDF-version av rapporten kostar den €60, med det finns ett fritt kapittel att ladda hem. Där finns ”Figure 6”, som är en detaljerad version av den som presenterades av Energimyndigheten 2011, men trenderna är de samma.

Energy_supply_2030

Vind ökar lite, sol är försumbar, vattenkraft konstant medan kärnkraften skall öka. Bioenergi ökar, kol ökar lite, naturgas och torv är nästan försumbara medan oljekonsumtionen förväntas bli konstant. Även dessa siffror har lämnats av Energimyndigheten. Med all diskussioner om att vi skall förändra vårt energisystem skulle man tänkt sig att Energimyndigheten skulle presenterat något annat.

Då jag läser texten som beskriver framtiden blir jag förvånad då jag läser följande: The reference scenario assumes that new nuclear will replace existing reactors after 60 years of operation. Jag förmodar att oljekonsumtionen 2030 framförallt skall användas för transporter, det vill säga ingen förändring jämfört med dagens konsumtion. Idag importerar Sverige olja från framförallt 3 länder, Ryssland, Norge och Danmark. År 2030 kommer den Danska produktionen att vara långt under vad man själva behöver, Norges produktion kommer att minska dramatiskt och frågan är hur mycket man kan exportera till Sverige, IEA anser att den Ryska produktionen kommer att minska med ca 20%, 2 miljoner fat om dagen, fram till 2030. Det här problemet lyfte vi fram i en forskningsrapport 2009, men Energimyndigheten viftade bort problemen.

Med tanke på att IEA nu har publicerat sin rapport om Sveriges framtida energianvändning borde det vara en stark signal till förnyade diskussioner.

Advertisement
Posted in: Uncategorized